-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT–Unnán elrávdnje­huksema hástalusaid birra sámi guovlluin

–Unnán elrávdnje­huksema hástalusaid birra sámi guovlluin

-

-

Energiijakommišuvnna raporta «Mer av alt – raskere»:

Energiijakommišuvdna geigii raportta «Mer av alt – raskere» Oljo- ja energiijadepartementii guovvamánu 1. beaivvi. Dán čilgehusas lea kárten energiijadárbbu ja evttohan lasihit energiijabuvttadeami. 

Energiijakommišuvdna lea čabu čielggas. Eambbo elrávdnji ja eanet neahtta, geahpedit oljosorjavašvuođa ja dálkádatgássaluoitima. Ná hukset riikka. Muhto dalle dárbbašat lasihit buot – jođáneappot. 

Sámediggeráđđi áigu lohkat raportta dárkileappot, muhto oaidná dál juo ahte lea unnán elrávdnjehuksema hástalusaid birra sámi guovlluin. Sámediggeráđđi ballá eanet sisabahkkemiid sámi guovlluid eatnamiidda. 

– Sápmi lea dađi bahábut šaddan vásihit hirbmat váikkuhusaid mat leat čuvvon hirbmat stuorra elrávdnjehuksemiin. Doaibmi energiijapolitihkka ferte sihkkarastit eamiálbmotvuoigatvuođaid, iige dagahit eanet olmmošvuođarihkkumiid, dadjá sámediggeráđđi Maja Kristine Jåma (NSR) preassadieđáhusas.

Sámediggi dohkkeha ahte dálá áiggi servodat dárbbaša doallevaš ja bistevaš elrávnnji miehtá riikka. Seammás muittuha Sámediggi ráđđehusa go heivehit elfápmogáibideaddji ealáhusovdáneami , de berrešii maid áimmahuššat ahte dat ii čuoza sámi boazodoalu ja meahcástallama luondduvuđđui. Sámediggi oaivvilda maid ahte ráđđehus berrešii maid energiijapolitihkas árvvoštallat energiijaseastima dehálaš doaibman.

– Ođđa huksemat gáibidit ođđa proseassaid sámi beroštumiiguin ja vuoigatvuođalaččaiguin. Mii vuordit ahte daidda, geaidda dát čuohcá njuolga, sihkkarastojuvvojit návccat ja resurssat oassálastit mearrádusproseassain dohkálaš vuogi mielde. Sámi árbevirolaš máhttu berre maid leat vuođđun mearrádusaide, dadjá Jåma.

Sámediggeráđđi lea ovdal guorahallan ovdagihtii álgima huksenáššiin Oljo- ja energiijaministariin. Sámediggi oaivvilda ain ahte ráđđehus berrešii lagabui geahčastit Norgga našuvnnalaš olmmošvuoigatvuođaláhkaásahusa (NIM) rávvagiid go árvvoštallet, berrejit go addit huksenlobi boazodoalloguohtunguovlluide ovdalgo lohpi lea čielggaduvvon. Raportta gávdná dás.

-Almmuhus-