-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASATSihkka­rastet ahte eanan­doallo­opmo­dagat eai báze geavat­keahttá 

Sihkka­rastet ahte eanan­doallo­opmo­dagat eai báze geavat­keahttá 

-

-

Ráđđehus háliida sihkkarastit ahte eanadoaluopmodagat eai báze geavatkeahttá ja evttoha ahte váidneoapmi ferte golbma jagi sisa fuolahit ahte eanadoaluopmodat oažžu ođđa eaiggáda.

– Lea dehálaš sihkkarastit ahte eana geavahuvvo ja ahte eanadoaluopmodat ii báze ávdin guhkit áigge vuollái, vaikko árbbolaččat ádjánit guhkes áiggi juohkit árbbi, lohká justiisa- ja gearggusvuođaministtar Monica Mæland ráđđehusa preassadieđáhusas.

Olu váidneopmodagat  (oamehasrohki opmodat) sáhttá ádjánit olu jagiid ovdalgo árbi lea juhkkojuvvon. Jus váidneoapmái gullá eanadoaluopmodat, de sáhttá opmodat gillát jus váilu čielga eaiggát. Dat sáhttá maid čuohcat kránnjáeanadoaluide hejodit, ovdamearkka dihtii jus dárbbašuvvo mieđiheapmi guovllu oktasaš prošeavttaid ovdáneapmái. Dál ii leat dakkár áigemearri.

– Lea dehálaš ja riekta ahte oažžut sadjái áigemeari man guhká eanadoaluopmodagat sáhttet leat váidneoamis. Dat váikkuhivčče jođánabbot eaiggátmolsumii amas ii oapmedállu báze guhkit áigge ávdin. Dat áigemearri livčče ávkin báikegottiide, dállodoaluide ja ássamiidda miehtá riikka, lohká eanadoalu- ja biebmoministtar Olaug Bollestad.

Mannan vahkus evttohii ráđđehus rievdadit árbelága. Dás evttoha ráđđehus ahte jus váidneoamis lea eanadoaluopmodat mas lea uhcimus vihtta dekára eanadoalueana dahje uhcimis 25 dekára buvttadeaddji vuovdi, de galgá eanaopmodagas leat ođđa eaiggát golmma jagi sisa das maŋŋá go árbeguoddi jámii.

-Almmuhus-