-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT Seavdnjat go barge Nussir-áššiin

Seavdnjat go barge Nussir-áššiin

-

-

Váldočuovga játtai dievasčoahkkinlanjas duorastateahkeda, muhto bargu gal ii bisánan. 

Duorastaga lei guhkes čoahkkinbeaivvi sámediggeáirasiin. Váile diibmu logis eahkedis go ledje meannudeame Nussir ruvkelobi cealkámuša, de játtai dievasčoahkkinlanja váldočuovga.  Áirasat jotke dattetge áššemeannudemiin. Dalle ledje jo čoahkkinastán 13 diimmu dan beaivvi. Sullii logi minuhta čohkkájedje sevdnjes dievasčoahkkinlanjas ovdal go ožžo čuovgga ala.  

- Advertisement -
-Almmuhus-