-Almmuhus-
-Almmuhus-
SMÁVVAOĐĐASATSáme­diggi ja Norsk Fosterhjems­forening áigot nannet sámi mánáid vuoigat­vuođaid geat leat biebmo­ruovttuin

Sáme­diggi ja Norsk Fosterhjems­forening áigot nannet sámi mánáid vuoigat­vuođaid geat leat biebmo­ruovttuin

-

-

Sámediggeráđđi ja Norsk Fosterhjemforeningen vuolláičállet ovttasbargošiehtadusa distaga geassemánu 14. beaivvi Sámedikkis, Kárášjogas. Sámediggepresideanta Silje Karine Muotka ja Norsk Fosterhjemsforening váldočálli Tone Granaas vuolláičálliba šiehtadusa.

Sámediggi ja Norsk Fosterhjemsforening áigot nannet ovdáneami biebmoruovttuid fuolaheamis, dan oasis mii guoská sámi mánáide Norggas. Ulbmil lea dihtomielalaččat buot dásiin biebmoruovttuidfuolahusas heivehit sámegiela ja sámi kultuvrra, ja seammás nannet kvalitehta ja leat eanet dihtomielalaš sámemánáid vuoigatvuođain álgoálbmotmánnán.

Ovttasbargošiehtadus áigu váikkuhit ahte aktiivvalaččat heivehit giela ja kultuvrra biebmoruovttuid fuolahusas ja ahte dát dahkko buot dásiin. Seammás de galgá maid nannet kvalitehta ja leat eanet dihtomielalaš sámemánáid vuođđovuoigatvuođain álgoálbmotmánnán.

Ovttasbargošiehtadusas boahtá maid ovdan ahte áigot kártegoahtit gos sámemánát leat ja addit buoret váikkuhanvejolašvuođaid geavaheddjiide, sihke sámi mánáide, váhnemiidda ja biebmováhnemiidda.

– Dehálaš doalahit identitehta, giela ja kultuvrra

Sámediggi ja Norsk Fosterhjemsforening áigot maiddái juohkit dieđuid goappaš beliid birra ja ásahit relevánta gávnnadanbáikkiid oassálastiide ja lágidit konferánssaid mas lea fáddán giella, kultuvra ja identitehta biebmoruovttuidfuolahusas.

– Biebmoruovttumánát leat seamma go buot eará mánát, muhto sis lea leamaš eanet hástaleaddji álgu mánnávuođas. Lea hui gáibideaddji sihke mánáide ja nuoraide fárret ođđa bearrašiid lusa, ja danne lea dehálaš ahte sii sáhttet doalahit iežaset identitehta, giela ja kultuvrra, čállá Sámediggi preassadieđáhusas. 

-Almmuhus-