-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASATSAÁO Guovdageainnus lea fárren eará vistái

SAÁO Guovdageainnus lea fárren eará vistái

-

-

Skuvlaastoáiggeortnet lea fárren eará vistái dassážii ođđa skuvla rahppo.

Guovdageainnu mánáidskuvlla rektor, Ella Eira, dieđiha Guovdageainnu suohkana neahttasiiddus ahte Skuvlaastoáiggeortnet (SAÁO) leat fárren nuoraidvissui dan bale ođđa skuvla huksejuvvo. 

Eira dieđiha vel ahte skuvla ávžžuha váhnemiid várrogasat vuodjit Govdavuohppenjárgga luotta go buktet ja vižžet ohppiid, ja maiddái earáid geat vudjet dien luotta. 

-Almmuhus-