-Almmuhus-
OĐĐASATRiggá­musat vállje­jit oastit el­biilla

Riggá­musat vállje­jit oastit el­biilla

-

-

Golbma njealji ođđaregistrerejuvvon biillain Norggas ledje elbiillat maid ostet ruovttudoalut main lei alimus sisaboahtu.

Statistihkalaš guovddášdoaimmahaga logut čájehit ahte dállodoalut, main alla sisaboahtu, obbalaččat ostet eambbo ođđa biillaid go dállodoalut main lea vuollegaš sisaboahtu.

2019:s oste 8,5 proseantta dállodoaluin, main lea alla sisaboahtu, ođđa biilla, ja 0,2 proseantta sii geain lea vuollegis sisaboahtu oste ođđa biilla.

Mađe eambbo dine, dađi stuorát lea vejolašvuohta ahte vállje elbiilla ovdalii biilla mii geavaha bensiinna dahje diesela.

-Almmuhus-