-Almmuhus-
SMÁVVAOĐĐASAT– Riekti seksuálalaš dearvvaš­vuhtii olles eallima

– Riekti seksuálalaš dearvvaš­vuhtii olles eallima

-

-

Sex og Politikk searvvis lea ođđa policy-dokumeanta mas vuorasolbmuid seksuálalaš dearvvašvuođas lea sáhka.

Riekti duppalseŋgii buhcciidruovttus, suodjalus seksuálalaš veagalváldima vuostá, riekti fidnet seksuálalaš reaidduid ja seksuálalaš dearvvašvuohta eallima lohppii leat muhtin fáttát maid ovdanbuktet dokumeanttas. 

– Sex og Politikk lea čuolahan Norgga álbmoga seksuálalaš dearvvašvuođa ja rivttiid badjel 50 jagi, ja dán jagi jahkečoahkkimis viiddideimmet doaibmaplána ođđa fáttáin «Vuorasmahttin ja seksuálalaš dearvvašvuohta». Dat šaddá mis ođđa áŋgiruššanguovlu, ja danin lei maid dehálaš oažžut sierra politihkalaš policy-dokumeantta, čállá Sex og Politikk beaivválaš jođiheaddji, Tor-Hugne Olsen, preassadieđáhusas. 

Sex og Politikk lea Stuorradikki seksuálalaš dearvvašvuođa ja rivttiidfierpmádaga čállingoddi ja áigot geavahit politihkalaš policy-dokumeantta iežaset bargguid buvttehit politihkkáriidda ja láhkaaddiide. 

-Almmuhus-