-Almmuhus-
-Almmuhus-
KULTUVRARahpet ruhtaseahka lávdedáiddariidda

Rahpet ruhtaseahka lávdedáiddariidda

-

-

Davvi-Norgga feastariemut áigot eanet deattuhit kultuvrra davvin ja almmuhit dál 1.000.000 ruvnno ođđa dáidda- ja kulturprošeavttaide.

Prošeavttain ferte viidát johttit davvin, ja iešguđet fáddáoasit ja olggosbuktimiid áigot vuoruhit.

Davvi-Norgga feastariemut áigot eanet deattuhit mátkkošteami main leat eanet oasseváldit geat ovttasbarget ođđa buvttadusain.

 

Áigot movttiidahttit

Buot doarjagat galget almmuhuvvot ja prošeaktadoarjagat mat ovdalaččas leat almmuhuvvon unnit prošeavttaide, biddjojuvvojit dál mátkedoarjjaortnegii.

– Feastariemuin lea mihttu ávžžuhit ja movttiidahttit ođđa ráhkaduvvon prošeavttaiguin bargat ja ovdánahttit ođđa bargguid olles dáidda- ja kultursuorgái davvin. Dat lea oassin oažžut eanet lávdedáiddalaš prošeavttaiguin vuolgit mátkkoštit, muitala direktevra Maria Utsi.

 

2016is áigot Davvi-Norgga Feastariemut juohkit mátkedoarjagiid gitta 200.000 ruvnno ovddas, guktii jagis.

-Almmuhus-