-Almmuhus-
OĐĐASATOžžot doarjaga dutkat mánáid leuke­miija

Ožžot doarjaga dutkat mánáid leuke­miija

-

-

UiT dutkanprošeakta oažžu 2,4 miljovnna ruvnno Barnekreftforeningenis internationála mánáidborasdávddabeaivvi oktavuođas. 

Prošeakta mas lea namman «Nye muligheter for behandlingsresistent leukemi?» lea okta viđa prošeavttas mat ožžot ruđa Barnekreftforeningenis. Prošeavtta jođiheaddji lea Ole Morten Seternes farmasiija instituhtas UiT:s, ja lei ge okta 18 ohcamis main oktiibuot lei ohccon 41 miljovnna ruvnno. 

– Barnekreftforeningen háliida leat áŋgiris láidesteaddji dutkamis mánáidborasdávddaid ektui Norggas. Mii leat moatti jagis šaddan stuora oassin Norgga fágabirrasis mánáidborasdávdda dutkamis, dadjá Barnekreftforeningena beaivválaš jođiheaddji Trine Nicolaysen preassadieđáhusas. 

Buorrin mánáide ja nuoraide

Barnekreftforeningen veahkeha dutkanprošeavttaid main mánát leat guovddážis ja gos bohtosat vuordimis leat buorrin Norgga mánáide ja nuoraide geain lea borasdávda. 

– Mii leat ilus go beassat addit nu ollu ruđa dutkamii, ja mii háliidit addit vel eambbo. Mánáidborasdávddadutkan ii vuoruhuvvo doarvái borasdávddadutkamis ja danne háliida ge Barnekreftforeningen ávžžuhit dutkanbirrasiid dutkat eambbo mánáidborasdávdda. Mis lea rabas ruhtaseahkka, muhto sávašeimmet ahte mis livčče eambbo prošeavttat máid beasašeimmet ruhtadit, dadjá Nicolaysen. 

-Almmuhus-