-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASATOnnee Kväänikansan päiväle! Lihkku Kvena álbmotbeivviin!

Onnee Kväänikansan päiväle! Lihkku Kvena álbmotbeivviin!

Journalista

-

-

Njukčamánu 16. beaivvi lea Kvena álbmotbeaivi. 

Odne ávvudit kvenat álbmotbeaivvi miehtá Norgga.

Kvena álbmotbeaivi ávvuduvvui vuosttaš geardde Gironis, Ruoŧas, 2013:s.

Jagi maŋŋel mearridii Norgga Kvenaid Searvi maid ávvudišgoahtit beaivvi, ja sii mearridedje ahte njukčamánu 16. beaivi heive bures, go dalle vuosttaš geardde organiseregohte kvenat iežaset ja ásahedje báikkálaš searvvi Ruijan kväänit dahje Pyssyjokilaiset Norske kvener Bissojogas 1984:s.

Dál ávvuduvvo beaivi viidát.

-Almmuhus-