-Almmuhus-
OĐĐASATOhcet lahppon nissonolbmo

Ohcet lahppon nissonolbmo

-

-

Romssa politiijaguovlu lea ohcame ovtta nissonolbmo gii maŋemus lea oidnon čakčamánu 30.beaivvi.

Politiijain ii leat vel makkárge boađus ohcamis, ja dál sihtet olbmuid geahččat olggobealde viesuid ja visttážiin mat leat Buktamoen, Olsborg ja Moenis.

 

Dárbbašit cavgilemiid

Lahppon nisu lea 44 jagi boaris, 174 cm allat, čuvges oanehis vuovttat, alit čalbmeláset, ránes readju, sevdnjes/čáhppes buvssat, vilges skuovat.

Maŋemusat oidnon Buktamoen statoil stašuvnnas čakčamánu 30.beaivvi diibmu 16.00. Politiijat bivdet olbmuid cavgilit jus leat dieđut áššái, ja cavgilit 02800/77796000.

 

Ohcet helikopteriin

Politiijat leat ohcan sihke beatnagiiguin ja dronaiguin main lea kamera mii oaidná liegga heakkalaččaid dan guovllus, muhto eai leat gávdnan maidege. Lahppon olbmo ruhtakontos ja mobiltelefuvnnas ii leat leamaš aktivitehta. Dál ohcet helikopteriin ja leat árvvoštallame ohcanveaga maid bidjat johtui. Nu čállá Romssa politiijaguovlu neahttasiiddus.

-Almmuhus-