-Almmuhus-
OĐĐASATOđđa fylka­ráđđe­hoavda

Ođđa fylka­ráđđe­hoavda

-

-

Bellodagat Romssa ja Finnmárkku fylkkadikkis leat geargan šiehtadallamiin.

Dál lea čielgan geat galget ođđa Romssa ja Finnmárkku fylkka stivret, maŋŋel go Bargiidbellodat, Guovddášbellodat ja Sosialisttalaš Gurutbellodat leat šiehtadallamiin geargan, dieđiha NRK. Ođđa fylkaráđđehoavda lea gáivuotnalaš Bjørn Inge Mo (Bargiidbellodat). Guovddášbellodat lea ožžon fylkkasátnejođiheaddji, muhto ii leat čielgan vel gii.

Sis lea áigumuš bissehit Romssa ja Finnmárku bággoovttastahttima, desentraliseret joatkaskuvlla struktuvrra ja ovdánahttit guovlluid.

-Almmuhus-