-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT– Nuoskkiláhkai olu

– Nuoskkiláhkai olu

-

-

Kártta bokte čájeha John Nystad man olu Kárášjoga eatnamiin gártet ráfáiduhttima vuollái, jus ráđđehusa evttohus viiddidit Bajit-Anárjoga álbmotmeahcci, čađahuvvo. GEAHČA VIDEO:

Sámeálbmotbellodaga sátnejođiheaddji evttohus lei bures ráhkkanan ievttá miellačájeheapmái, go son lei ráhkadan kártta man bokte doaivu Kárášjohkalaččaid buorebut áddet maid álbmotmeahci viiddideapmi mearkkašivččii.

– Mun árvvoštalan ahte gaskkal 15 ja 20 proseantta Kárášjoga eatnamiin ráfáiduhttojit jus dát čađahuvvo, čilge Nystad.

 

Oahpes báikenamaid geavahan

Kártii lei Nystad čállán báikenamaid mat leat oahppásat Kárášjohkalaččaid ja fiktiiva ládje čájehan man stuorisin ođđa álbmotmeahcci šattašii.

Dán mielde dáhttu olbmuid govahallat ahte álbmotmeahcci álggášii Gáregasnjárggas Jergulii, das fas Idjajávrái ja Iškurasa rádára rádjai.

 


Kárta man John Nystad lea sárgon, galgá fuomášuhttit álbmoga.
Govven: Berit Marie Lise Eira

Ja nie olu ráfáidahttit lea menddo olu oaivvilda Nystad:

– Dat lea nuoskkiláhkái go jurddaša makkár beroštumit ja ealáhusat mis leat dáppe.

 

 

 

-Almmuhus-