-Almmuhus-
OĐĐASATNuorat liikojit dálvái buorebut go boarrásat

Nuorat liikojit dálvái buorebut go boarrásat

-

-

Nuorat geardi leat dat geat eanemus positiivvat leat dálvái, vaikko lohket buohcat nuorvvuin.

Norgalaččat eai leat ovttaoaivilis maid oaivvildit dálvvi birra, muhto mii lea maid liikot – ja eat liiko dálvviin? Dan lea YouGov iskan.

45 proseantta norgalaččain liikojit dálvái obbalaččat, ja 50 proseantta fas eai liiko. Nuorat geardi leat dat geat eanemus positiivvat leat dálvái. Golmmas viđa olbmos (60 proseantta) gaskal 18 ja 39 vástidit ahte liikojit dálvái, goalmmádasoasi (34 proseantta) vuostá dain geat leat 50 ja boarráseappot.

 

Geassi lea favorihtta

Geassi lea norgalaččaid favorihttaáigodat. Badjel bealli liikojit geassái buoremusat (57 proseantta), giđa (27 proseantta), čavčča (9 proseantta) ja dálvvi (3 proseantta) vuostá.

 

Eai beroš dálkkis

Juohke njealját (25 proseantta) norgalačča mielas lea sevdnjes áigi vearrámus. Juohke viđáda (20 proseantta) mielas fas galmmas, 22 proseantta mielas lea dálki buot vearrámus.

Leat earenoamážit vuorraset olbmot geat eai beroš dálkkis. 25 proseantta dain geat leat badjel 60 eai beroš dálkkis, 11 proseantta vuostá reasta álbmogis.

 

Buhcet dálvet

Nuorat geardi buhcet nuorvvuin dálvet. 12 proseantta dain geat leat gaskal 18 ja 29 oaivvildit dat vearrámus dálvviin lea nuorvu.

Eambbo go juohke njealját (26 proseantta) dain geat leat gaskal 18 ja 39 oaivvildit ahte buot buoremus dálvviin leat olgoaktivitehtat, 15 proseantta vuostá sis geat leat gaskal 40 ja 59 ja 10 proseantta dain geat leat badjel 60.

-Almmuhus-