-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT Nuorat doarrán

Nuorat doarrán

-

-

Finnmárkku politiijat dieđihit guokte nuora leaigga doarrán ikte eahkedis.

Guokte nuorra gándda doarráiga ikte Leavnnjas.

Nubbi dain guoktás, geat doaruiga, lea hávváduvvan čalmmi vuolábeale.

Finnmárkku politiijat celket Twitteris ahte sii leat jearahallan doarruma vihtaniid ja sii bohtet čuovvolit ášši.

 

- Advertisement -
-Almmuhus-