-Almmuhus-
OĐĐASATNorgga studeanttat boarrásepmosat

Norgga studeanttat boarrásepmosat

-

-

Juohke njealját Norgga studeanta lea badjel 30 jagi boaris, ja danin leat Norgga studeanttat Eurohpá boarrásepmosiid searvvis.

Studeanaiskkadeapmi, man Eurostudent lea čađahan 28 riikkas, čájeha ahte eanaš riikkain leat unnimusat bealli studeanttain vuollel 25 jagi boarrásat.

Norggas leat 52 proseantta nuorabut go 25 jagi, muhto seammás lea juohke njealját studeanta 30 jagi dahje boarráset.

Eará davviriikkain leat maid olu boarráset studeanttat, Suomas ovdamearkka dihtii leat 28 proseantta studeanttain deavdán 30 jagi.

Danmárkkus gal lea eará dilli, go dušše 12 proseantta leat boarráset studeanttat.

Dánskalaččat dattetge raporterejit dušše ollesáiggi studeanttaid agi iskkadeamis, sihke Norga ja Suopma almmuha maiddái oasseáiggi studeanttaid agi. Dávjá leat oasseáiggi studeanttat badjel 30 jagi boarrásat.

 

Váldet bottu

Skuvlavuogádat sáhttá dagahit ahte Norggas leat boarráset studeanttat go ovdamearkka dihtii Frankriikkas gos nuorat gerget joatkkaskuvllas 18-jahkásažžan, Davviriikkain loahpahit joatkkaskuvlla easka 19-jahkásažžan.

Norggas, Suomas ja Ruoŧas lea maid hui dábálaš ahte olbmot váldet bottu ovdal go gazzagohtet allaskuvlla dahje universitehta oahpu.

Juohke viđát nuorra váldá unnimusat guokte jagi bottu Norggas maŋŋel go geargá joatkkaskuvllas, čállá Statistihkalaš guovddášdoaimmahat.

-Almmuhus-