-Almmuhus-
OĐĐASAT– Lea lohpi jierbmat

– Lea lohpi jierbmat

-

-

Johanne Marie Olaussen lei mannan vahkkus várreláhttun Ovddádusbellodaga Arthur Tørfoss ovddas, muhto ovddastii Olgeža Sámedikki dievasčoahkkimis.

– Mun lean guođđán Ovddádusbellodaga. Olgeš lea máŋga jagi leamaš lagat mu váimmu. Ledjen hui nuorra go dieđihin Ovddádusbellodahkii miellahttun, 12-13 jahkásaš. 12 jagis rievdá olmmoš ja oažžu eará eallinoainnuid. Go mánáid vel oažžu de šaddet earálágan vuoruheamit ja áššiid mearkkašupmi rievdá, danne dovden ahte lea boastut leat mielde Ovddádusbellodagas go Olgeža áššit ledje munnje lagamusat.

 

Nu čilge Johanne Marie Olaussen, guhte bearjadaga lei Ovddádusbellodaga Artur Tørfoss várrelahttun sámedikki dievasčoahkkimis Oslos, muhto ovddastii Olgeža.

– Mun eaiggádan ieš iežan mandáhta, nu ahte dál ovddastan Olgeža ja lean sin sámediggejoavkkus, čilgii Olaussen.

Nu ledje ge Olgežis golbma áirasa bearjadaga ja Ovddádusbellodagas ges dušše okta.

 

Bures vuostáiváldon

Dies go čuččodetne Stuorradikki váccašanfeaskáris de boahtá Olgeža sámediggeáirras Ellen Kristine Saba, dearvvahit iežaset ođđa áirasa.

– Olu lihkku ja buresboahtin buoremus bellodahkii, lohká Saba dearvvahettiin Olaussena.

Olaussen muitala iežas bures vuostáiváldon.

– Lean vuosttaš geardde dievasčoahkkimis ja lea hui erenoamáš ahte dát galggai dáhpáhuvvat dáppe Stuorradikkis, lohká Olaussen.

 

– Lea lohpi jierbmat

Ellen Kristine Saba lea duđavaš go Olaussen lea lonuhan bellodaga:

– Dán vuoru mii gal lassáneimmet ovttain jienain, dat lea hirbmat somá ja dán jagi vel go leat válggat leamašan. Máilmmi somá go lea sirdán Ovddádusbellodagas Olgežii. Dat lea jierpmálaš nieida, dat leat lohpi jierbmat. Dat lea lohpi ja riekta maiddái, oaiviliiddis čielggadit go lea nuorra. Go olmmoš lea nuorra de ii áibbas dieđe mo leat dat politihkkasuorggit, mun lean ieš maid njuiken SáB:s olgežii, go oidnen ahte Olgeš lea rivttes bellodat munnje. Ádden ahte nuorat sáhttet nie lonuhastit bellodaga, lohká Saba.

 

Ovddádusbellodaga Aud Marthinsen ges gal ii leat seamma movttat:

– Diehttelasat eat hálit ovttage guođđit min bellodaga, muhto fertet vuhtiiváldit ahte son lea válljen dan dahkat, lohká son ja dohkkeha ahte Olaussen ovddasta Olgeža.

– Dat gal lea ortnegis, go jo lea guođđán min ja searvan Olgežii de han lea čorgadeamos ahte ovddasta sin, dadjá Marthinsen.

 


Aud Marthinsen, Ovddádusbellodagas.
Vuorkágovva: Anne Rasmus

 

Ovdal dáhpáhuvvan

Sámedikki dievasčoahkkinjođiheaddji Jørn Are Gaski, guhte ieš maid lea lonuhan bellodaga gaskan sámediggeáigodaga, lohká ahte dát ii leat áibbas hárvenaš:

– Dat lea dáhpáhuvvan ovdal goit várreláhttuid gaskkas, ahte lonuhit bellodaga. Muhto jáhkán ahte váldoáirasiidda livččii psykologalaččat váddásut dan dahkat, go dalle leat nu badjin listtus leamaš válggaid áigge, jurddaša Gaski.

Gaski ieš lonuhii bellodaga NSR:as Bargiidbellodahkii 1997 válggaid maŋŋil go ii lean ovttaoaivilis NSR politihkain šat. Son lei dalle válljejuvvon nubbin várrelahttun NSR ovddas.

– 98 giđa gohččojuvvon dievasčoahkkimii várrelahttun ja dalle mannen njuolga Bargiidbellodaga sámediggejovkui, čilge son.

 

Gaski muitala Olaussena váldán oktavuođa ovdal dievasčoahkkima ja jearran mo galgá dahkat go lea lonuhan bellodaga, ja son lea de rávven čuovvut Olgeža joavkku.

– Go olmmoš lea álbmoga bokte válljejuvvon dákkár ámmáhii de olmmoš ieš eaiggáda dan mandáhta, vaikke lonuhivččii ge bellodaga, čilge Gaski.

 

Ráfálaččat lonuhan

Son lea duđavaš dainna go Olaussena bellodatlonuheapmi orro dahkkon buriin mielain ja čorgadit:

– Dan vuhtten go bearjadaga attii Ovddádusbellodat loahpa iežas sáhkavuorroáiggis Olaussenii, dat čájeha ahte diekko eai leat makkár bahča dovddut. Dat lei fiinna dáhkku ja lea buorre Sámedikki siskkáldas gulahallamii, rámida Gaski.

-Almmuhus-