-Almmuhus-
OĐĐASATLassi ruđat fylkka­luottaid divodeapmái

Lassi ruđat fylkka­luottaid divodeapmái

-

-

Romssa ja Finnmárkku fylkasuohkan oažžu lassi 57 millijovnna ruvnno divodit fylkkaluottaid.

Loahpas 2020:s mearriduvvui ahte fylkkasuohkaniidda miehtá Norgga juolluduvvo liige 400 millijovnna ruvnno divodit fylkkaluottaid. Dát ruhta boahtá lassin dan 65 millijovnna ruvdnui mii aiddobáliid juolluduvvui divodit fylkaluottaid mat leat dehálaččat earret eará dimbbarfievrrideapmái. 

Romssa ja Finnmárkku fylkkasuohkan oažžu oktiibuot 57 millijovnna ruvnno dán vuoro. Ruhta galgá geavahuvvot divodit luottaid 2021:s ja sáhttá geavahuvvot earret eará asfalteremii, ođđasit asfalteret, hukset luoddaáiddiid dahje  luoddamerkemii, dieđiha johtalusdepartemeanta preassadieđáhusas. 

– Dát ruhta boahtá lassin daidda prošeavttaide ja doaimmaide maid fylkasuohkanat leat juo plánen 2021:s bargat. Olu guovlluin lea stuora dárbu ođasmahttit dahje buoridit luottaid, ja dál juolluduvvo eambbo ruhta dasa, lohká johtolatministtar Knut Arild Hareide.

-Almmuhus-