-Almmuhus-
-Almmuhus-
MAGASIIDNA Ijahis idja – festiválaprográmma lea gárvvis: Dohko boahtá earret eará Biru Baby

Ijahis idja – festiválaprográmma lea gárvvis: Dohko boahtá earret eará Biru Baby

-

-

Ijahis idja – eamiálbmogiid musihkkafestivála­prográmma lea almmustahttojuvvon odne, ja ­dohko boahtá maiddái Biru Baby joavku.

Festivála lágiduvvo borgemánus Anáris jo njealljenuppelogátgeardde ja dáhpáhusa prográmma lea fas viiddis ja máŋggabealat.

Festiválavahkkolohppii gullet konsearttaid lassin maiddái ságastallanarena, sámi valáštallan­gilvvut ja mánáid ja nuoraid ­prográmma.

 

Álgá mánáiddoaluin

Dáhpáhus álgá bearjadaga borgemánu 8. beaivvi mánáid ja nuoraidprográmmain. Beaivit besset mánát ja nuorat oassálastit ­bargobájiide ja geahččat sámi filmmaid. Sii besset maiddái čájehit iežaset dáidduid, Ijahis ija násttážat, konsearttas.

Bearjadaga eahkedis, ovdal olgolávddi konsearttaid lea áigi valáštallat. Sajosa šiljus besset olbmot gilvalit njoarostan­sprinttas.

 

Álggahit konsearttaid lávddis

Konsearttaid Ijahis ija festiválalávddis álggaha folk-joavku Ravggon.

Sin maŋŋá lávdái lávke Simon Marainen ÁRA-joavkkuinis.

Eahkeda loahpaha sihkkarit garra leavttuin punk-joavku Biru Baby.

 

Musihkkaseminára

Lávvardat álgá musihkkaseminárain, mii lágiduvvo sámemuséas, Siiddas. Semináras ságastallat árbevirolaš sámemusihka mearkkašumis dálá musihkkamáilmmis. Mielde ságastallamin earret eará Simon Marainen ja Marja Mortensson.

Beaivvi joatkašuvvá Yle Sápmi areenain. Yle Sápmi Areena lea ságastallan dilálašvuohta mas gieđahallet áigeguovdilis fenomenaid ja olbmuid.

Ságastallamat leat buot golmmain Suomas hállon sámegielain. Ságastallanarena lágiduvvo festiválaguovllus, Sajosa šiljus.

 

Juoigan ja njorostallan

Eahketbeaivi joatkašuvvá Sajosa auditorios gos lea festivála temákonsearta «Juoigansuopmanat».

Konsearttas loaiddastit árbevirolaš juoigit miehtá sámeguovllu Norggas, Ruoŧas ja Suomas.

Maiddái lávvardaga ovdal olgolávddi konsearttaid lea áigi valáštallat. Dán háve vuoruhit jođánis njoarostangilvvu.

 

SlinCraze loahpaha festivála

Lávvardaga eahkedis olggolávddis gullat vuosttažin eamiálbmotguossi Altai guovllus Ruošša bealde go Cheinesh Baitushkina doallá konseartta.

Dan maŋŋá beassat gullat čeahpes nuorra artistta Marja Mortensson joavkkuinis.

Su maŋŋá fas lávdái gorgŋe aiddo ođđa, buorre árvvoštallamiid ožžon skearru almmuhan Wimme & Rinne.

Eahkeda ja olles festivála loahpaha árktalaš supernásti, ráppár SlinCraze.

Gáldu: Preassadieđáhus

 

-Almmuhus-