-Almmuhus-
OĐĐASAT– Ii leat dárbu rievdadit

– Ii leat dárbu rievdadit

-

-

Sámedikki dievasčoahkkin mearrida dál dáhttu go Stuorradikki nannet sámiid sajádaga vuođđolagas. Nordkalottfolket ii leat mielas dása.

Sámedikki dievasčoahkkin meannuda dál ášši mas dáhttot Stuorradikki rievdadit Vuođđolága paragráfa 108 sátnádeami, eanetlohku dáhttu maid vuođđolága jorgaluvvot sámegillii.

 

– Sámit leat jo álgoálbmot

Dán áššis lea eanaš oassi Sámedikkis ovttaoaivilis, earret go Nordkalottfolket geat leat evttohan ahte vuođđolága paragráfa galgá bisuhuvvot nu mo lea. Nordkalottfolket sámediggeáirras Kjellrun Wilhelmsen čilgii sárdnestuolus ná:

– Sápmelaččat lea álgoálbmot ja leat dohkkehuvvon álgoálbmogin Norggas, dasa gávdno olu dokumentašuvdna. Sámiin lea jo álgoálbmotstahtus Norggas ILO 169 bokte.

 

Nordkalottfolket ii leat mielas vuođđolága jorgaleapmái ge.

– Mii eat oainne leat duohta dárbbu jorgalit vuođđolága sámegillii, logai Wilhelmsen sárdnestuolus.

 

Guorrasa

Maiddái Ovddádusbellodat guorrasa Nordkalottfolket oaivilii dán áššis.

– Mii oaivvildat ahte Norgga vuođđolága ii galgga rievdadit, go Norgga vuođđoláhka lea Norgga vuođđoláhka, dadjá Ovddádusbellodaga sámediggeáirras Arthur Tørfoss Ávvirii.

 

– Muhto sámit han leat jo namuhuvvon doppe, dát lea dušše lasáhus?

– Mii oaivvildat ahte dat galgá čuožžut nu mo lea, lohká Tørfoss.

 


Vuođđolága jorgaleami dáfus de gal Tørfoss lohká ahte ii dagašii maidege jus dan jorgalit sámegillii.

Vuođđolága paragráfa 108 cealká nu mo dál lea:

«Lea stáhta eiseválddiid ovddasvástádus láhčit dili nu ahte sámi álbmotjoavku sáhttá sihkkarastit ja ovddidit gielas, kultuvrras ja servodateallimis»

 

Dien háliida Sámediggi rievdaduvvot nu ahte šattašii dákkárin:

«Lea stáhta eiseválddiid ovddasvástádus láhčit dili nu ahte sámi álbmot, riikka álgoálbmogin, sáhttá sihkkarastit ja ovddidit gielas, kultuvrras ja servodateallimis.»

 

Symbolalaš ášši

Dán ášši atnet olusat eanemus symbolalaš áššin maid Sámedikki dievasčoahkkin meannuda dan bottas go leat Stuorradikkis, gos buot lágat leat meannuduvvon.

Mannan vahkkus logai sámediggepresideanta Aili Keskitalo Ávvirii ahte heive hui bures digaštallat ášši dáppe.

Su mielas lea heivvolaš ášši go lea Stuorradiggi mii mearrida Norgga vuođđolága.

– Mii oaidnit dárbbu rievdadusaide ja áigut ge hástalit sin dahkat dan, dajai son.

 

-Almmuhus-