-Almmuhus-
OĐĐASATIi duhtan Helgesena vástádussii goaskinvahát áššis

Ii duhtan Helgesena vástádussii goaskinvahát áššis

-

-

Marit Arnstad (Guovddášbellodat) bivddii Dálkkádat- ja birasministara vástidit makkár doaimmaid áigu bidjat johtui vai goaskinvahágat eastaduvvot boazodoalus.

Guovddášbellodaga Marit Arnstad lea ohcalan doaimmaid boraspireváttisvuhtii, ja lea divvon gažaldaga Dálkkádat- ja birasministarii Vidar Helgesenii (Olgeš).

Arnstad čohkká Stuoradikki Energiija- ja biraslávdegottis, mii lea lávdegoddi mas lea ovddasvástádus boraspireáššiin.

Son ohcala doaimmaid stáhtaráđis, ja jearrá boahtá go bidjat doaimmaid johtui mat galget unnidit goaskinnáli boazodoalloguovlluin.

Son jearrá boahtá go stáhtaráđđi fuolahit vai boazodoalloguovlluin ii leat nu deaddu, erenoamážit mearra- ja gonagasgoaskimiin.

 

– Návccat ja dáhttu váilo

Duorastaga vástidii stáhtaráđđi Helgesen gažaldaga, muhto Arnstad ii leat duđavaš stáhtaráđi vástádusain.

Preassadieđáhusas čállá Arnstad ahte son hirpmahuvvá go oaidná vástádusa:

– Lean hirpmahuvvon go stáhtaráđđi čájeha nu unnán dáhtu mieđihit ahte boazodoallu lea erenoamáš ja gáibideaddji dilis dál. Mii dárbbašit doaimmaid mat eastadit goaskinvahágiid, ja mu mielas orru dego stáhtaráđđi háliida «vuordit ja oaidnit», lohká Marit Arnstad preassadieđáhusas.

– Šaddá eanet ja eanet čielggas ahte dárbbašit ođđa veaga Dálkkádat- ja birasdepartementii jus galgat oažžut doaibmilis boraspirehálddašeami Norggas. Oaivvildan ahte stáhtaráđđi lea áigá juo čájehan ahte sus eai leat návccat ii ge dáhttu váldit ášši duođas, joatká Arnstad.

 

– Obbalaš mihttu unnidit vahágiid

Dálkkádat- ja birasministtar Vidar Helgesen álggaha vástádusa Arnstadii ahte ipmirda boazoeaiggádiid fuolastumi go gonagasgoaskin speadjá ealus.


Dálkkádat- ja birasministar Vidar Helgesen. Govven: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Ráđđehusa obbalaš mihttu lea ahte riidodássi ja vahágat galget unniduvvot. Danne bargat gávdnat máhttovuđolaš čovdosiid mat addet buriid bohtosiid. Seammás galgat olahit našunála boraspire nállemihtu, vástida Helgesen Arnstadii.

Našunála nállemihttu gonagasgoaskimii lea gaskkal 850 ja 1200 lállibára. Norggas leat 963 lállibára, mii lea siskkobeale našunála mihttu.

– Vaikko gonagasgoaskinnálli lea stáđis, de rievddada man olu bohccot goddojit jagis jahkái. Dat sáhttá leahkit go rievddada man olu elliid gonagasgoaskin olaha, sáhttá dálkkádat ja sáhttá bohcco vuoibmi váikkuhit dan. Vaikko dán jagi leat veahá eambbo bohccot goddon go diibmá, de ii leat vahát dán boazodoallojagi leamaš nu olu go 2014:s ja 2015:s lei seamma áiggis. Ii leat vel duođaštuvvon ahte mearagoaskin váikkuha vahága, čállá Helgesen vástádusas.

 

Loga maid: Dáid geažil lea Stuorradiggi mearridan unnidit goaskinvahágiid

 

Prošeavttat jođus

Vástádusas Helgesen čállá ahte ráđđehus lea bargame prošeavttain mas galget oažžut eanet dieđuid daid gonagasgoaskimiid birra mat vaháguhttet bohccuid.

Ráđđehus lea maid bargame geahččalanortnegiin mas galget geahččalit váldit eret gonagasgoaskimiid muhtun guovlluin Romssas ja Fosenis, nu go Stuoradiggi diŋgui 2016:s.

Evttohus prošeaktaráhkkaneapmái ja geahččalanortnegii sáddejuvvojit gulaskuddamii, dainna jurdagiin ahte álggahuvvojit boahtte jagi.

– Stáda luonddubearráigeahčču lea álgán kártet gonagasgoaskinnáli Fosenis ja muhtun guovlluin Romssas. Mii árvvoštallat ahte buorre kárten otná dilis lea dárbbašlaš, vai maŋŋil fas sáhttit árvvoštallat makkár ávki lea doaimmain maid bidjat johtui.

 

Obbalaš lohku njiedjá

Helgesen čállá ahte lea dehálaš oažžut eambbo dieđu vahága sivaid birra, ja makkár rolla gonagasgoaskimis lea dán vahágis.

Dat lea vai besset álggahit rievttes doaimmaid, nu ahte vahát unnu.

– Vaikko gonagasgoaskin vahát rievddada, ja muhtumat soitet vásihan eanet vahága, de lea obbalaš lohku njiedjan. Lohku das galle bohcco buhtaduvvot boraspiriid geažil lea njiedjan daid maŋemuš golmma jagis, vástida Helgesen.

-Almmuhus-