-Almmuhus-
OĐĐASATHuksejit 1130 ođđa studeanta­ásodaga

Huksejit 1130 ođđa studeanta­ásodaga

-

-

Ráđđehus juolluda 413 miljovnna ruvnnu hukset 1130 ođđa studeantaásodaga. Goalmmádas oassi huksejuvvo Davvi-Norgii. 

Stuorra oassi studeanttaid bušeahtas manná orrumii, ja danin dáhttu ráđđehus hukset 1130 ođđa studeanttaásodaga. 

– Orrunsadji lea studeanttaid stuorámus olggosgollu. Danin lea buot deháleamos doaibmabidju studeanttaekonomiija ektui ásahit eanet hálbbes ja oadjebas orrunsajiid. Dán jagi huksejuvvojit erenomáš olu studeanttaásodagat Davvi-Norgii, muhto huksenprošeavttat álggahuvvojit maid eará guovlluin, dadjá dutkan- ja alitoahpu ministtar Ola Borten Moe preassadieđáhusas. 

Goalmmádas oassi

Oktiibuot juolluda ráđđehus 413 miljovnna ruvnnu studeanttaásodagaid hukset, goalmmádas oassi dás manná Nordlándii ja Romsii ja Finnmárkui. Norgga árktalaš studeanttaovttastus oažžu eanemus ruđaid hukset studeanttaásodagaid. 76 miljovnna ruvnnuin galget ásahit 200 ođđa studeanttaásodaga Romssa gávpogii. Studentinord ges oažžu 68 miljovnna ruvnnu ja dáinna ruđain galget huksejuvvon 178 ođđa studeanttaásodaga Skavdalsliai Bådåddjoi. 

– Davvi-Norggas leat olu studeanttat ja mii diehtit ahte doppe dárbbašuvvojit lassi studeanttaásodagat. Danin juolludit dán mađe olu ruđaid vai buoredivččiimet orrunfálaldaga Bådådjos ja Romssas, lohká Borten Moe ja dadjá ahte ráđđehusas leat áigumušat nannet orrunfálaldaga miehtá Norgga.

– Mis livččii áigumuššan hukset 3000 ođđa studeanttaásodaga jahkái. Pandemiija lea divrudahttán huksengoluid, muhto studeanttaovttastusat leamaš liikká áŋgirat plánet ođđa prošeavttaid maid sáhttet johtilit álggahit. Jáhkán huksenbargut álggahuvvojit jo fargga. 

-Almmuhus-