-Almmuhus-
OĐĐASATGeahča geaidda Sáme­diggi lea juohkán 1,4 miljovnna ruvnno

Geahča geaidda Sáme­diggi lea juohkán 1,4 miljovnna ruvnno

Journalista

-

-

Sámediggeráđđi juolluda oktiibuot 1,4 miljon ruvnno doarjjan guđa iešguđetlágan gielladoaibmabidjui.

Sámediggeráđđelahttu Mikkel Eskil Mikkelsen, Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) čállá preassadieđáhusas dáid doarjagiid birra.

Bergenii giellakursa

Sámediggeráđđi juolluda guokte doarjaga Bergen sámi searvái. 200 000 ruvnno juolluduvvo davvisámegiela giellakursii rávisolbmuide geat háliidit váldit álgokurssa davvisámegielas 1 ja 2. Dát lea ovttasbargu ABC-Company E-skuvla AS:in. Dasa lassin juolluda sámediggeráđđi 27 000 ruvnno gielladoaimmaide. Bergen sámi searvi galgá lágidit fásta deaivvademiid iešguđet fáttáiguin main giella lea guovddážis.

Luistensearvái giellaruhta

Sámediggeráđđi juolluda 290 000 ruvnno Ishavsbyen Kunstløpklubb nammasaš klubbii Romssas čađahit prošeavtta Sámi giellaarena, mas mihttun lea čađahit hárjehallamiid davvisámegillii. Klubba áigu fállat hárjehallamiid sámegillii, mas maiddái ráhkadit sámegiel tearpmaid luistemii. Klubba galgá maid ráhkadit dárogiel-eŋgelasgiel-sámegiel sátnelisttu.

– Sámediggi oaidná dehálažžan ahte mánáin ja nuorain leat giellaarenat gos sii sáhttet sihke hupmat ja oahppat sámegiela. Dát lea erenoamáš dehálaš dakkár guovlluin gos sámegiella ii gullo nu dávjá. Dákkár giellaarenat leat mávssolaččat sámi identitehta nannemii ja sáhttet váikkuhit dasa ahte sámegiella dohkkehuvvo servodagas, dadjá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Applikašuvdnii ja spellui

BÁRUS SA – Sámi lágádus Guovdageainnus oažžu 293 000 ruvnno ovddidit applikašuvnna mas olbmot geat háliidit oahppat davvisámegiela álkit besset hárjehallat giela iežaset leavttuin, eai ge dárbbaš oahpaheaddji dahje mielstudeanttaid.

Perfectly Paranormal AS:i Hamaris juolluduvvo 300 000 ruvdno doarjjan jorgalit ja implementeret dihtorspealu The Holy Gosh Darn davvisámegillii. Speallu galgá leat fállun speallanlávddiin Xbox, Playstation, Nintendo Switch, ja PC:s ja Macas.

– Vai sámegielat galget sáhttit čuovvut teknologalaš ovdáneami ja digitaliserema servodagas, de lea deaŧalaš ahte gielat geavahuvvojit digitála arenain. Danne illudahttá go fitnodagat dahket dákkár initiatiivvaid, vai sámi mánát ožžot vejolašvuođa geavahit gielaset, dadjá Mikkelsen.

Digitála oahpponeavvuide

Buot dát doarjagat juolluduvvojit doarjjaortnegis Giellaovddidandoaibmabijut.

Sámediggeráđđi juolluda maid 300 000 ruvnno ABC-Company AS:i Kárášjogas ođasmahttit ja buoridit digitála oahpporesurssa mii lea ráhkaduvvon studeanttaid várás geat háliidit oahppat lullisámegiela álgodásis.

ABC-Company AS oaččui 2017:s doarjaga Åvtese 1-prošektii, mii addá vuođđomáhtu giela oahppamii. Sii áigot dál ođasmahttit Åvtese 2 mii lea čuovvovaš digitála kursa Åvtese-kurssain, nu ahte dat doaibmá buot neahttalohkkiin.

– Sámegiela álgooahpahus rávisolbmuide lea dárbbašlaš ja deaŧalaš sámegielaid ovddideapmái. Danne sáhttá dákkár oahpporesursa leat stuorra ávkin vai šaddá álkibun oahppat lullisámegiela doppe gos olbmot ain leat, dadjá Mikkelsen preassadieđáhusas. 

Doarjja addojuvvo doarjjaortnegis Sámi gielladoaibmabijut lulli-, ubmi-, bihtán-, julev-, nuortalaš- ja márkosámi guovlluin.

-Almmuhus-