-Almmuhus-
OĐĐASATGeađgeuđas fierran – luodda gitta

Geađgeuđas fierran – luodda gitta

-

-

Davvesiidda suohkanis lea geađgeuđas fierran fylkkaluotta ala, ja dál dollet luotta gitta dassái go geologa lea fitnan báikkis.

Fylkkageaidnu 241 Dáigevuona guovllus, Davvesiidda suohkanis, lea dál gitta go geađgeuđas fierai luotta ala.
– Mii eat geahččal rahpat luotta ovdal go Stáda geaidnodoaimmahaga geologa lea dárkkistan uđđasa. Dat lea sihkarvuođa ákkaid dihte, muitala fylkkagieldda johtolatossodaga ráđđeaddi Johan Rolstad.

 

Geologa ferte dárkkistit
Stáda geaidnodoaimmahagas ii leat geologa leamaš sajis Finnmárkkus go leat ollu geađgeuđđasat fierran maŋemuš áiggi, muhto disdatiđida olle geologa Romssas.
– Mii doalahit gulahallama Davvesiidda suohkaniin, ja leat šiehttan suohkaniin ahte ii dahkko mihkkege ovdal go geologa lea fitnan báikkis, muitala Rolstad.

-Almmuhus-