-Almmuhus-
OĐĐASATElle Sofe ja eará dáiddárat ožžot miljon­beale Sáme­dikkis

Elle Sofe ja eará dáiddárat ožžot miljon­beale Sáme­dikkis

-

-

Norgga Sámediggeráđđi addá 500 000 ruvnno dáiddalaš prošeavttaide ja almmuhemiide.

Sámediggi almmuha preassadieđáhusas dán ruhtajuolludeami. Sii čállet ahte Elle Sofe AS oažžu 200 000 dánsun- ja luohtečájáhusa buvttadeapmái «Vástádus eana – The answer is land».

Geahččit oassin čájeheamis

Čájáhusas lea fokusis searvvahit gehččiid ealli oassin čájeheamis, mas leat mielde luondu, dánsun ja luohti elemeantan.

Čájáhus lea aktivismma ja oktasaš ráfehisvuođa ávvudeapmi, maid stivrejit olbmuid poehtalaš ja politihkalaš fámut. Elle Sofe Sara lea festiválaprofiila Davvi-Norgga riemuin, ja dán čájáhusa álgočájáhus lea dán festiválas geassemánus 2021.

«Ultima Thule» –filbmii ruhta

Mattima Films AS oažžu ges 100 000 ruvnno doarjjan musihkkabuvttadeapmái golmmaoasat prošektii man namma lea «Ultima Thule». Das lea dáiddalaš oanehisfilbma, videoinstallašuvdna ja musihkkaalmmuheapmi. Prošeavtta áigumuššan lea gaskkustit sámi musihka ja kultuvrra.

Dáiddárkataloga

Sámi dáiddárráđđi oažžu 250 000 ruvnno dáiddárkataloga ráhkadeapmái. Prošeakta galgá váikkuhit dáidaga ja kultuvrra gaskkusteamii ođđa vugiiguin. Sámi dáiddárráđđi áigu ráhkadit digitála miellahttokataloga sámi dáiddáriid várás.

– Illudahttá go Sámediggi sáhttá doarjut dán stuorra prošeavtta mas deattuhuvvo sámi dáidda ja kultuvra vuogas ja searvvaheaddji vuogi mielde. Lea gelddolaš oaidnit sihke gárvves filmma ja čájáhusa boahtte jagi, ja sámi dáiddáriid bajideami. Mun sávan lihku bargguin, dadjá sámediggeráđđi Henrik Olsen.

-Almmuhus-