-Almmuhus-
-Almmuhus-
KULTUVRAEatnasat galledit museaid

Eatnasat galledit museaid

-

-

11 miljovnna olbmo gallededje Norgga museaid 2017:s

Dan čájeha Kulturráđi statistihkka.

 

– Dat mii oažžu olu fuomášumi medias, ii speadjalastte olbmuid astoáiggedoaimmain. Sii, geat eai geahča spábbačiekčama elitejoavkkuid, fitnet oainnat museain, dadjá Kulturráđi museaossodaga jođiheaddji Ole Jakob Furset.

Son čujuha statistihkkii mii čájeha ahte Norgga elitespábbačiekčamiin ledje oktiibuot 1,6 miljovnna geahčči seamma jagi go 11,2 miljovnna gallededje museaid.

Oktiibuot 108 musea fátmmastuvvojit museastatistihkas.

-Almmuhus-