-Almmuhus-
SMÁVVAOĐĐASATEambbosat dieđihan sihkkel­gilvvuide

Eambbosat dieđihan sihkkel­gilvvuide

-

-

Dál lahkona Bingesrittet sihkkelgilvu, ja lágideaddjit dieđihit ahte ovdagihtii dieđiheapmi lei buoret dán jagi go maŋemus go lágidedje gilvvuid. 

Lávvordaga borgemánu 28. beaivvi lágiduvvo Bingesrittet ovccát geardde. Sihkkelgilvvut leat Mieronis Mázii, Guovdageainnu suohkanis ja čuovvu boares poastamáđija. 

Lágideaddjit dieđihit preassadieđáhusas ahte vaikko ovdagihtii dieđihanáigemearri dievai gaskavahku, de lea ain vejolaš searvat. 

– Bingesrittet ulbmil lea álggu rájes jo leamaš ahte galgá álbmotdearvvašvuođaovddidan fálaldat, mii galggašii olbmuid, geat eai leat mielde organiserejuvvon valáštallamis, oažžut lihkadit eambbo. Dainna mii leat lihkostuvvan bures ja hárjehalliid luohkás leat juohke jagi leamaš eambbo oasseváldit go gilvoluohkás. Dainna leat mii hui rápmásat, čállet lágideaddjit preassadieđáhusas. 

Øyvind Klemetsen Bøthuna 2018 gilvvuid áigi 1:40:22 lea ain olahus gilvvuin.  

-Almmuhus-