-Almmuhus-
OĐĐASATDál sáhtát Fretexii sáddet biktasiid poastta bokte

Dál sáhtát Fretexii sáddet biktasiid poastta bokte

-

-

Oapmebiktasat mat leat čoggon seahkaide maŋŋá čorgema, sáhtát sáddet Fretexa-seahkain Fretexii Poasttas 1400 báikkis.  

– Vaikko gos de ásašit ja beroškeahttá leat go Fretexa bábirkássat dievva dahje eai, de sáhtát daid sáddet Fretexii poastta bokte. Fretex-seahka, maid doppe juhket, geassá gávcci kilo. Máksá 50 kruvnna sáddet oapmegálvvu Fretexii. Mii sávašeimmet dieđusge ahte livččii lean nuvttá, muhto dán haddái lea oapmebivttasaddit mielde ruhtadeamen dan sáddema, ovttasráđiid Fretexiin ja Poasttain. Mii atnit hui stuorra árvvus ahte sii mákset dan 50 kruvnna, lohká Fretex Trine Gjermundbo preassadieđáhusas.

Korona-dilálašvuođa geažil lea Fretexas uhcit vejolašvuohta fievrredit gálvvu ja danin ávžžuhit sii olbmuid sáddet oapmebiktasiid poastta bokte. Áigodatmolsašumis lávejit olbmot olu addit ja dál oaidná Fretex olbmuin leamaš buorre dilli čorget ruovttus.

Olbmot leat muitalan Fretexii ahte manná guhkes áigi ovdal go sáhttet addit biktasiid, go lea olu dovddut dasa čadnon ja olbmot smiehtastit guktii-golbmii ovdal go addet daid Fretexii. 

Dál leat Fretexa buvddat gitta, danin ferte sáddet poastta bokte. Neahttabuvda gal lea  rabas.

– Dál ávžžuhat olbmuid vuordit ovdal go sáddejit oapmebiktasiid, lohká Gjermundbo.

Fretexa ulbmil lea buoridit birrasa ja veahkehit Frelsesarmea sosiála barggu. Oapmebiktasat maid sádde, galget leat čavdásat ja buhttásat, ja daid galgá sáhttit juohkit viidásabbot dahje vuovdit. Oassi tietnasis manná Frelsesarmea sosiála bargui, mii lea veahkehit sin geat dárbbašit veahki eanemusat. 

-Almmuhus-