-Almmuhus-
Featured box1– Dál gal lea hoahppu Boazodoalloláhka­lávdegottis

– Dál gal lea hoahppu Boazodoalloláhka­lávdegottis

Journalista

-

-

Eanandoallo- ja biebmoministtar Sandra Borch (Guovddášbellodat) lohká hui dehálažžan ahte boazodoalloláhkalávdegoddi dál gárvvista jođánit barggu mainna leat juo guokte jagi badjeláiggis. 

– Jus mii galgat sáhttit atnit Sámedikki barggu vuođđun rievdadit boazodoallolága, de lea erenoamáš dehálaš ahte Sámediggi dál gárvvista raportta,  dadjá Borch Ávvirii.

Vuosttaš almmolaš mátki boazoealáhusa guossái

Geassemánu 23. ja 24. beivviid lei Eanandoallo- ja biebmoministtar Sandra Borch Finnmárkkus ja finadii boazoealáhusa guossis. Dát lea su vuosttaš almmolaš mátki ealáhusa lusa Finnmárkui, mátki mii lei healban korona geažil.

Duorastaga lei son álggos Eanandoallodirektoráhta boazodoalloossodagas Álttás ja dan maŋŋel Sámi Siida turistafitnodagas Badje-Álttás.  

OAHPPOMÁTKKIS: Eanandoallo- ja biebmoministtar Sandra Borch (Guovddášbellodat) oaččui oanehis čilgehusa iešguđet fáttáin ja bargguin ealáhusas. Dá Eanandoallodirektoráhta boazodoalloossodaga direktevrrain Liv Berit Hættain. Govva: Marit Elin Kemi. 
OAHPPOMÁTKKIS: Eanandoallo- ja biebmoministtar Sandra Borch (Guovddášbellodat) oaččui oanehis čilgehusa iešguđet fáttáin ja bargguin ealáhusas. Dá Eanandoallodirektoráhta boazodoalloossodaga direktevrrain Liv Berit Hættain. Govva: Marit Elin Kemi. 

Hoahpuha láhkalávdegoddebarggu

Sámediggi ja Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvi (NBR) ásahedje Boazodoalloláhkalávdegotti mii galgá  árvvoštallat movt rievdadit otná boazodoallolága. Lávdegoddi nammaduvvui 2018 čavčča ja galge guovtti jagi siste geiget láhkaárvalusa. Dál leat fargga guokte jagi badjeláiggis. 

Borch lohká sin vuordán evttohusa dán lávdegottis.

– Šaddá gelddolaš oaidnit maid lávdegoddi árvala iežaset raporttas. Seammás diehtit ahte láhkabargguin ádjána. Leat proseassat mat galget gulaskuddamiidda ja nu viidáseappot. Lea veadjemeahttun munnje árvvoštallat goas Ráđđehus sáhttá ovdanbuktit láhkaevttohusa Stuoradiggái. Lea goit hui dehálaš gullat maid Sámediggi oaivvilda dies, ja de galgá Ráđđehus ja Stuoradiggi ieš árvvoštallat ášši. 

Ii veadjemeahttun dán stuoradiggeáigodagas

Ráđđehusa Hurdalsplattformen ovttasbargodokumeanttas lohpidit ollislaččat revideret boazodoallolága. Borch ii loga veadjemeahttumin gal maidege, muhto hoahppu gal lea.

– Mii leat dál leamaš dušše gávcci mánu Ráđđehusas, ja galgat sávvamis čohkkát das olu guhkit vel. Nu ahte mis gal lea dilli bargat dainna. Muhto jus dan galgat nagodit, fertet dál oažžut dan vuođu maid lávdegoddi galgá buktit. 

Loga maid:
Dál gárvána Boazodoalloláhka­lávdegotti bargu: – Šaddá váddásat hilgut ođđa siida­osiid

Guovddáš ášši mainna láhkalávdegoddi lea bargame, lea siidaoasi vuogádat. Ollu boazobargit barget dál beaivválaččat siidaosiid haga. Borch lohká bures dovdat dieid hástalusaid. 

–  Munnje lea veadjemeahttun dál vuos dadjat maid mii háliidit dieiguin beliiguin bargat, go mii eat leat álgán láhkabargguin. Muhto ii leat eahpádus ge ahte oallugiin leat stuora ekonomalaš hástalusat ealáhusas, ja dasa mus lea ipmárdus. Dat šaddá eahpitkeahttá dehálaš fáddán ain ovddosguvlui. Mii fertet ráđđehusas dieid meannudit, muhto lávdegoddi han ferte siskkáldasat dieid beliid vuos guorahallat, dadjá Borch.

Vuosttaš mátki ealáhusa lusa

Borch vulggii duorastaga viidáseappot deaivvadit boazosámi nuoraiguin Guovdageainnus, čoahkkin mas lei fáddán rekruteren, hástalusat ja vejolašvuođat. Bearjadaga lei ges Borch Kárášjogas deaivvadeame boazosápmelaččaiguin. Doppe lea guohtonroasu gieđahallan fáddán, ja son finada maid Sámedikkis. 

Borch lohká sutnje boazodoalloministtarin dehálaš dál doalahit buori gulahallama boazoealáhusain. 

–Mii oaidnit ahte leat goavvijagit ja ahte areálaáššit buktet stuora konflivttaid. Ja šaddet boahttevaš jagiid  vel eambbo areálaáššit. Danne lea mu mielas dehálaš doalahit buori dialoga, vai sáhtán ealáhusa oaiviliid ovddidit  ja vai boazodoalus luhttet mun ovddidan sin áššiid. Oaivvildan ahte mis lea juo álgán buorre gulahallan. Fertet sihke oaidnit vejolašvuođaid ja čoavdit iešguđetlágán áššiid. Leat dieđusge iešguđetlágán árvvoštallamat maid ráđđehus de meannuda, dadjá Borch Ávvirii. 

-Almmuhus-