-Almmuhus-
OĐĐASATDál álgá áigodat goas eanemus fuođđo­eallit vuojá­hallet Romssas ja Finn­márkkus

Dál álgá áigodat goas eanemus fuođđo­eallit vuojá­hallet Romssas ja Finn­márkkus

-

-

Geaidnojohtaleaddjit berrejit vuodjit várrugasat dás ovddos guvlui. Diibmá vuojáhalle 321 fuođđoealli Romssa ja Finnmárkku johtolagas. Masá bealli vuojáhallamis geavvá dás ođđajahkái. 

Gjensidige dáhkádusfitnodat lea geahčadan statistihka mii boahtá ovdan Birasdirektoráhta fuođđoregisteris. 2019:s leat registreren 321 fuođđoealli vuddjon Romssas ja Finnmárkkus, dain vuojáhalle 149 fuođđoealli golggotmánus, skábmamánus ja juovlamánus. Golggotmánus ja guovvamánnui gevvet 85 proseantta vuojáhallamat, čállá dáhkádusfitnodat preassadieđáhusas.

Sevdnjes áigi

Iskkadeapmi, man Ipsos lean dahkan dáhkádusfitnodaga ovddas, čájeha ahte golmmas logi biilavuoddjis Romssas ja Finnmárkkus leat vásihan vuodjit fuođđoealli ala. 75 proseantta dáhpáhusain vuddjui fuođđoealli ja 25 proseantta ledje stohpoeallit. 

Čilgehus lassáneapmái dán áigodagas sáhttá go čakčat ja dálvet otnot beaivvit ja leat sevdnjes eahkedat, váttes siivu sihke elliide ja johtaleaddjái, seammás geavvá áigodatruvgaleapmi ja čakčabivdu mii bidjá elliid johtui. vuojáhallan geavvá lunddolaččat gos olu johtolat lea, E6 luotta alde ja riikageainnuid alde, muhto maiddái doaresluottaid alde. 

-Almmuhus-