-Almmuhus-
-Almmuhus-

Jahke­horo­skohpa 2021: Dán láhkai šaddá ođđa jahki

 Fierca  21/3-19/4 Dál lea áigi buoridit árvvoštallannávccaid ja deattuhit iežat návccaid bagadit earáid ja rávvet sin dan ođđa jagis mas namma lea 2021. Jus dus lea...

 «Dán jagáš sápmelaš»: – Namma­čoaggin ánssáša fuomá­šumi

Minna Näkkäläjärvi lea «Dán jagáš sápmelaš».  – Nammačoaggin ánssáša oažžut fuomášumi. Suomas lea ruvkeláhka birgetmeahttun midjiide, dábálaš olbmuide, go ii leat láhka mii suddje sápmelačča ruvkelága...

Vuosttaš oassi ođđa filbma­ráiddus – 115 MIILLA

Leif Ante Bongo (53) stuorámus mihttu 2021 jagis lea nu erenoamáš ahte ii oktage ovdal leat čađahan dan.  Son lea alcces bidjan dakkár mihttu maid...

Doalvu «boazosihkkeliin» juovlaskeaŋkkaid

Dán jagi lea Ole Máhtte Eira Tellefsen (41) leamaš hutkái mo galgá fievrridit juovlaskeaŋkkaid.  GEAHČA VIDEO ÁŠŠIS. Ole Máhtte Eira Tellefsen, guhte ássá Romssa gávpogis,...

John Arnes illu­diehtu Káráš­johkii: – Viimmat fas rakeahtat!

Oalgevári oktasaš rakeahttabáhčin lei šaddamen measta árbevierrun Kárášjogas ovdal go diibmá bisánii. Dál lea lágideaddji gearggus gávccát geardde bávkkuhit rakeahtaid ja čuvggodahttit oalgevári.  Kárášjoga čierastanluohkás...

– Orru dego šattalmas jávkan. Mus leat dego soajit dál, lean girdileamen

Go son válddihii eret čiččiid, rahpasii ođđa oaidnu eallimii. Tabuáššit cuovkanedje, eallinmokta lassánii ja iešdovdu buorránii.  Sámi beakkán valáštalli Ánne Risten Sara ii leat goassege...

Korona áitá Elle (27) juovllaid: –Gal dan ipmirda jus ii sáhte vuolgit

Studeanta Ellen May-Ragnhild Pulk háliida ruoktot juovllaide, muhto ii leat áibbas sihkar beassá go vuolgit davás, go leat máŋga beali mat sáhttet bissehit su...

NRK Sápmi massá gulda­leddjiid – Sámi media­njunnošat eai healkket

NRK Sámi váldobargu lea ráhkadit mediasisdoalu sápmelaččaide, muhto maŋemus jagiid leat sii massán eambbo ja eambbo guldaleddjiid sin rádiosáddagiin. Dál reagerejit ovddeš Sámi medianjunnošat...

Ođđa lávlagis muitala Agnete iežas lossa dili birra

Agnete Saba jávkkai almmolašvuođas njealje jagi dassái, muhto lea dál válljen máhccat. Dan son álggaha lávlagiin mainna muitala iežas dili birra dan gaskkas. Agnete Saba,...

Ná geavai go eallu doddjui jávrái: – Jiekŋa ruoški­gođii ja de dego bávkki­hii

Das logát visot mii geavai go eallobihttá doddjui asehis čakčajieŋa čađa Vuorašjávrris, ja makkár dramatihkka čuožžilii. Okta boazu lea dán rádjái duođaštuvvon jápmán maŋŋel go...
-Almmuhus-