-Almmuhus-
-Almmuhus-
KULTUVRABuorit árvvoštallamat Norgga buoremus árvvoštalliin

Buorit árvvoštallamat Norgga buoremus árvvoštalliin

-

-

Sámi álbmotbeaivvi lei Sámi Našunálateáhteris vuohččan vuosttaščájáhus Oslo gávpogis. Vidas Extremas bihttá lea dan rájes ožžon hirbmat buriid árvvoštallamiid Norgga buoremus árvvoštalliin. Ihttá eahket lea Finnmárkku-premieara, Kárášjogas.

Geahča filmmaža vuolemusás dán siiddus.

Sámi álbmotbeaivvi lei Sámi Našunálateáhteris vuohččan vuosttaščájáhus Oslo gávpogis. Vidas Extremas bihttá lea dán rájes ožžon hirbmat buriid árvvoštallamiid Norgga buoremus árvvoštalliin.

Buorit árvvoštallamat

Vuosttaščájáhusas ledje hui olu olbmot, latnja lei áibbas dievva, ja geahččit liikojedje bihttái.

Bihttá lea ožžon hirbmat olu rámi. Dagbladet aviisa lea árvvoštallan viđežin bircobálkesteamis, ja árvvoštalli Lillian Bikset dadjá earret eará ahte bihttá lea symbolalaš, ja poehtalaš.

Klassekampen árvvoštalli Ida Lou Larsen ges ii bálkes birccu, muhto oaivvilda ahte lea fámolaš bihttá.

 — Ii leat dábálaš dokumentára, muhto stoahkkás čájálmas. Seammás dat lea issoras, ja lea sevdnjes ovdanbuktin jápmima lagasvuođa birra.

Scenekunst.no lei vuosttaščájáhusas, ja sii maid liikojedje dasa. Govahallet čájálmasa erenoamážin ja buorren.

 — Olbmot čuoččastedje speažžut gieđaid, ja vaikko dat láve sáhttit orrut hui bággehallan suohtas, de vuhttui dán háve ahte dat lei hui albma gudnejahttin.

Sámi Nášunálateáhter oažžu rámi Ranablad:s go gállá ođđa bálgáid, ja seaguha sámi ja maya kultuvrra, ja dasa vel lasiha ođđaáigásaš hip hop musihka.


Govva Vidas Extremas čájálmasas. Govven: Aslak Mikal Mienna

 

Golbma dovddus sámi neavttára

Bihttá lea seaguhus sámi ja maya kultuvrras, go bihtás leat njeallje čálli, ja sii leat eret Sámis, Guatemálas ja Argentinas. Jon Tombre lea bagadalli, ja lea oktii časkán ja heivehan teavsttaid.

Neavttárat lea sámi dovddus neavttárat, nu go Mary Sarre ja Ingor Ántte Áilu Gaup. Sámi rapnásti Nils Rune Utsi lea maid mielde. Dasto leat vihtta maya neavttára mielde, Mercedes Francisca Garcia Ordonez, Ludwing Isaac Chicohay Mejia, Wilson Ottoniel Puac Joj, Carlos David Catun Quintana, ja Luis Ricardo Cumes Gonzales. Sii leat mátkkošteame čájáhusain dál. Disdat ja gaskavahkku eahket lea čájáhus Kárášjogas, dasto vulget Detnui bearjadaga. Sii johtet čájálmasain beassážiid rádjái, ja de sii loahpahit mátkki Guovdageainnus. Turnéas sii galledit 17 iešguđet báikki, ja oktiibuot čájehuvvo bihttá 35 háve.


Neavttár Ingor Ánte Áilu Gaup. Govven: Aslak Mikal Mienna

Dá lea ollislaš prográmma Vidas Extremas teáhterbihttá turnéas:

16/2: Kárášjohka,Valáštallanvisti. Dii. 18.00

17/2: Kárášjohka, Valáštallanvisti. Dii. 10.00 (Joatkkaskuvlla ohppiide)

17/2: Kárášjohka, Valáštallanvisti. Dii. 18.00

18/2: Kárášjohka, Valáštallanvisti. Dii. 10.00 (Nuoraidskuvlla ohppiide)

19/2: Deatnu, Birasvisti. Dii. 10.00 (Nuoraidskuvlla ohppiide)

19/2: Deatnu, Birasvisti. Dii. 18.00

22/2: Leavdnja, Leavnnja kultursáles. Dii. 13.00 (Joatkkaskuvlla ohppiide)

23/2: Leavdnja, Leavnnja kultursáles. Dii. 10.00 (Nuoraidskuvlla ohppiide)

24/2: Ohcejohka, Ohcejohtnjálmmi skuvla. Dii. 18.00

25/2: Anár, Sajos. Dii. 18.00

1/3: Hárstták, Hárstták kulturviesus. Dii. 12.30 (Nuoraidskuvlla ohppiide)

2/3: Beardogorži, Istindportalen skuvla. Dii. 12.30 (Nuoraidskuvlla ohppiide)

3/3: Leaŋgaviika, Finnsnes kulturviessu. Dii. 10.00 (Nuoraidskuvlla ohppiide)

4/3: Ivgobahta, Skibotnhallen skuvla. Dii. 10.00 (Nuoraidskuvlla ohppiide)

7/3: Áltá, Álttá kultursáles. Dii. 18.00

8/3: Áltá, Álttá kultursáles. Dii. 10.00 (Joatkkaskuvlla ohppiide)
9/3:
Áltá, Álttá kultursáles. Dii 10.00 (Joatkkaskuvlla ohppiide)

9/3: Áltá, Álttá kultursáles. Dii. 18.00

10/3: Áltá, Álttá kultursáles. Dii. 10.00 (Nuoraidskuvlla ohppiide)

10/3: Áltá, Álttá kultursáles. Dii. 13.00 (Nuoraidskuvlla ohppiide)

11/3: Áltá, Álttá kultursáles. Dii. 10.00 (Joatkkaskuvlla ohppiide)

15/3: Girkonjárga, Mátta-Várjjat kultursáles/Samovar. Dii. 13.00 (Joatkaskuvlla ohppiide)

15/3: Girkonjárga, Mátta-Várjjat kultursáles/Samovar. Dii. 18.00

17/3: Áváhki, Nordkapp kino. Dii. 13.00 (Joatkkaskuvlla ohppiide)

17/3: Áváhki, Nordkapp kino. Dii. 18.00

Skilleduorastaga 24/3: Guovdageaidnu, Guovdageainnu Kulturviesus. Dii. 18.00

1. beassášbeaivvi 27/3: Guovdageaidnu, Guovdageainnu Kulturviesus. Dii. 17.00

29/3: Guovdageaidnu, Guovdageainnu Kulturviesus. Dii. 18.00

30/3: Guovdageaidnu, Guovdageainnu Kulturviesus. Dii. 10.00 (Nuoraidskuvlla ohppiide)

30/3: Guovdageaidnu, Guovdageainnu Kulturviesus. Dii. 13.00 (Joatkaskuvlla ohppiide)

 

 

-Almmuhus-