-Almmuhus-
OĐĐASATBuoret árvo­sánit jus árrat jagis lea šaddan

Buoret árvo­sánit jus árrat jagis lea šaddan

-

-

Analysa čájeha ahte jus riegáda maŋŋit jagis, dat sáhttá hejot váikkuhit vuođđuskuvlla árvosániide.

Máhttodepartemeanta čállá preassadieđáhusas ahte Oahppodirektoráhtta lea čađahan analysa mii čájeha ahte oahppit, geat leat šaddan maŋŋit jagi, gerget vuođđoskuvllas heajut árvosániiguin go eará oahppit ja maiddái ožžot heajut bohtosiid našunála geahččalemiiguin. 

Mađi boarráseabbon oahppit šaddet, dađi eanet njidjet erohusat. Oahppo- ja integrerenministtar Jan Tore Sanner dadjá ahte skuvla ferte leat gearggus váldit vuostá buot mánáid.

– Mánáin lea iešguđet vuolggasadji go álget skuvlii, mii sáhttá leat duogáš dahje goas leat šaddan. Lea aŋkke min bargu sihkkarastit ahte skuvla lea nu buorre go vejolaš ja veahkeha buot ohppiid olahit sin olles potensiála, dadjá Sanner preassadieđáhusas.

Unnán válljejit oahppospesialiserema

Juohke jagi álget sullii 60 000 máná skuvlii dan jagi go devdet 6 jagi. Muhtumat leat juo deavdán guhtta go álget, earát lea dušše viđajahkásaččat. Sii geat leat riegádan juovlamánus leat measta jagi nuorabut go sii geat leat šaddan ođđajagemánus seamma jagi, čállá Máhttodepartemeanta.

Earret namuhuvvon gávdnosiid, de čájeha maid ahte oahppit geat loahpas jagi leat šaddan, hárvvibut válljejit oahppospesialiserema.

Erohusat njidjet dađimielde

Raporttas maid deattuhuvvo ahte erohusat njidjet mađi boarráseabbon oahppit šaddet, mii  ii atte vuođu dadjat movt ohppiiguin manná viidáset boahtteáiggis.

– Analysa čájeha ahte árrat árjabidjan ferte vuoruhuvvot. Fertejit eanet olbmot geain lea gelbbolašvuohta geat barget mánáiguin. Ođđa oahppoplánaiguin galget boahtte jagi juo oahppit oažžut eanet praktihkalaš ja suokkardahtti árgabeaivvi ja eanet oahppat dan bokte go stohket ovttas nuoramus ohppiiguin, dadjá Sanner.

-Almmuhus-