-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT Bovdejit rabas álbmotčoahkkimii Divttasvutnii

Bovdejit rabas álbmotčoahkkimii Divttasvutnii

-

-

Sámedikki bajásšaddan-, fuolahus- ja oahpahuslávdegoddi lea boahtte vahkku lávdegoddemátkkis Ájluovttas Divttasvuonas ja dan oktavuođas bovdejit rabas álbmotčoahkkimii mas lea rabas fáddá.

Dá lea vuosttaš lávdegoddemátki man Sámedikki bajásšaddan-, fuolahus- ja oahpahuslávdegoddi čađaha maŋŋel válgga, ja ledje jođánit ovttaoaivilis ahte lávdegoddi galggai vuolgit Divttasvutnii.

 

Sámedikki bajásšaddan,- fuolahus- ja oahpahuslávdegottis lea váldoovddasvástádus servodatsurggiin bajásšaddan, oahpahus, giella ja dearvvašvuohta. Lávdegoddemátkkis galget guovtti beaivvis čađahit máŋga čoahkkima iešguđet institušuvnnaiguin.

– Mii áigut diehtit eambbo ovdáneami duogáža birra sámi servodagas Divttasvuonas, ja galgat deaivvadit institušuvnnaiguin mat leat lokten sámegiela geavaheami Divttasvuonas. Mii áigut maid geahččat Divttasvuona servodaga hástalusaid, earret eará mo Divttasvuona-ášši čuovvoluvvo, ja mo sámi áššit čuovvuluvvojit maŋŋel suohkanovttastahttima, dadjá lávdegotti jođiheaddji, Márjá-Liissá Partapuoli preassadieđáhusas.

 

Álbmotčoahkkin

Gaskavahkku, golggotmánu 17. beaivvi bovde lávdegoddi gili ássiid rabas álbmotčoahkkimii. Álbmotčoahkkin lágiduvvo Árran julevsámi guovddážis veaigin.

Čoahkkimis lea rabas fáddá, ja lávdegoddi ávžžuha álbmoga váldit ovdan guovddáš áššiid servodagas. 

– Mii illudit humadit gili ássiiguin ja gullat makkár áššit sin áŋgiruššet. Álbmotčoahkkimis sáhttet hupmat vaikko makkár fáttáid birra, vássánáiggi, dálááiggi dahje boahtteáiggi birra, dadjá Partapuoli.

 

Dát lávdegoddemiellahtut servet lávdegoddemátkái:

Márjá-Liissa Partapuoli (NSR-NSR/SáB) –lávdegddejođiheaddji

Jørn Are Gaski (BB) – nubbejođiheddji

Mona Hornæs (NSR)

Gunn Anita Jacobsen (NSR)

Anne Henriette Reinås Nilut (NSR)

Niko Valkeapää (NSR)

Ann Karin Kvernmo (NSR)

Nils Mikkelsen Utsi (NSR)

Elisabeth Erke (GB/SP)

Kåre Olli

Kjellrun Wilhelmsen (NORD)

Ann-Elise Finbog (SáB/SfP)

-Almmuhus-