-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT Guokte biilla beaškkihan oktii 

Guokte biilla beaškkihan oktii 

-

-

Romssa politiijat dieđihit ahte guokte biilla leat beaškkihan oktii Báhccavuonas, Sis-Romssas.

Lihkohisvuohta geavai mánnodaga eahkesbeaivvi Sagelv nammasaš luottas. 

Politiijat leat jođus lihkohisvuođabáikái, muhto čállet ahte dat guokte biilavuoddji eaba leat bahuid roasmmuhuvvan. 

Biilaluodda lea gitta gaskaboddosaččat, dieđihit politiijat. 

-Almmuhus-