-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT Bargiidbellodat stuorámus Unjárggas

Bargiidbellodat stuorámus Unjárggas

-

-

Dál leat jienat lohkkon ja čájehuvvo ahte Unjárggas lea Bargiidbellodat ožžon eanemus jienaid.

Knut Inge Store lea njunuškandidáhtta Bargiidbellodagas ja beassá nu gielddastivrii.

Bargiidbellodat  lea ožžon 45% proseantta jienain.

Nubbi stuora vuoiti Unjárggas lea Guovddášbellodat mii oaččui 3 áirasa gielddastivrii. 

 

Bohtosat Unjárggas

Bargiidbellodat  45% , 7 áirasa (0)

Guovddášbellodat 20,9 %, 3 áirasa (+3)

Doarespolitihkalaš listu  9,2 %, 2 áirasa (+2)

Sámeálbmoga bellodat  8,8%, 1 áiras (-2)

Olgešbellodat  8,5 %, 1 áiras (+1)

Sosialisttalaš Gurutbellodat: 7,6 %, 1 áiras (-1)

Oktiibuot: 15 áirasat

- Advertisement -
-Almmuhus-