-Almmuhus-
ÁVVIR CUP 2019Ávvir Cupa njuolggo­sátta buot čiekčamiin

Ávvir Cupa njuolggo­sátta buot čiekčamiin

-

-

Ávvir sádde njuolggosáddaga buot  Ávvir Cupa čiekčamiin, ja sátta álgá ovdal vuosttaš čiekčama bearjadaga ja loahpahuvvo studiosáddagiin maŋŋel finálaid. 

Bearjadaga, go vuosttaš joavkkut lávkejit šilljui Báktehárjjis Guovdageainnus, de lea Ávvir čuovvumin ja rávdnjemin čiekčamiid.

Min sátta álgá diibmu 17.30 ja mii leat šiehttan ahte sihke čiekčit, lágiideaddjit, joavkojođiheaddjit ja duopmárat finadit min sáddagis vahkkoloahpas.

Mii geahččalit maid muhtin gehččiid oažžut searvat njuolggosáddagii. 

-Almmuhus-