Anne Merete Gaup

5 ARTIHKKALAT0 KOMMENTÁRAT

Lágidit noaiddástallamis vuođđokursa 

It dárbbaš leahkit noaidi vai sáhtát rumbbuin ­dearpat, oahpahallat noaiddástallanvugiid dahje čuovvut šamanisttalaš vuođđokurssa man Sjamanistisk Forbund lagida Hámmerfeasttas.

Sámegielluohkkái bidjá máná gádjun dihte sámegiela

Dál leat čieža ođđa oahppi sisačálihuvvon Álttá áidna sámegielluohkkái Gorravári skuvlii, gos leat maŋemus jagiid bártidan oažžut ohppiid vuosttaš luohkkái. Váhnen lohká iežas bidjat máná sámegielluohkkái vai mánná ii heaitte sámásteames.

Almmuhan sámenissoniid sexamuitalusaid diktahámis 

Nissoniid čiegus himut, anášeapmi, mii ii nagodan riekta duhtadit, dahje buot bivastatgállun návddašit orgásmmaid. Dat leat dušše moadde dain tábufáttáin mat bohtet ovdan Inger-Mari Aikio ođđa diktačoakkáldagas.

Rámiduvvo olgoriikkas

«Sámiid dalááigásaš drámá» lea ođđa Ungáralaš girji mas rámiduvvo sámi girjjálašvuohta. – Guhtta sámi drámáčállosa leat jorgaluvvon ja dain lea hirbmat alla estehtalaš ja vuoiŋŋalaš árvu, lohká son gii lean jođihan bargguid.