-Almmuhus-
OĐĐASATÁigu rievdadit jávkan-njuolggadusaid

Áigu rievdadit jávkan-njuolggadusaid

-

-

Guovddášbellodaga Anne Tinglestad Wøien áigu rievdadit jávkan-njuolggadusaid mat dán čavčča leat doaibmagoahtán joatkkaskuvllas.

Son čállá preassadieđáhusas ahte njuolggadusaid ulbmil lei unnidit dušši jávkamiid, muhto ahte leat buktán dušše eahpesihkarvuođa, eambbo barggu ja iešguđetlágan praksisiid.

 

Jorret duššiid doaktára luhtte

– Leat ovdamearkkat máŋgga skuvllain ahte oahppit, geat eai dárbbaš divššu, leat mannan doaktára lusa oažžut duođaštusa ahte leat buohccit. Dat dagaha ahte doaktáriidda báhcá unnit áigi dikšut sin geat dárbbašit divššu. Dat čájeha ahte jávkannjuolggadusain leat heajos váikkuhusat. Danne mii leat evttohan rievdadit nu jođánit go vejolaš, čállá Wøien.

Son lea girko-, oahppo-, ja dutkanlávdegotti 2. nubbijođiheaddji.

 

Ieža dieđihit jus leat buohccit

Guovddášbellodat lea evttohan Stuoradikkis ahte joatkkaskuvlla oahppit galget sáhttit addit iešdieđáhusa jus leat buohccit, man juogo váhnen, ovddasteaddji dahje válddálaš oahppi ieš lea vuolláičállán.

Dan iešdieđáhusa galgá sáhttit golbma beaivvi atnit.

Dasa lassin galget skuvllat sáhttit árvvoštallat ieža muhttin áššiid, nu go ahte lea go lohpi váldit friddja go biilakoartta galgá vuodjit.

 

Luohttámuš váhnemiidda ja skuvllaide

– Mii áigut addit eambbo luohttámuša váhnemiidda ja skuvllaide ieža hábmet njuolggadusaid. Lea jierpmálaš ja ekonomalaš nu dahkat. Go iešguđet ládje praktiserejuvvo, de dagaha dat ahte seamma áššit árvvoštallojit iešguđet ládje. Dat ii leat min mielas buorre, ja ohppiide šaddá dušši vuorjašupmi. Danne Guovddášbellodat sávvá ahte Stuoradiggi doarju min evttohusa, lohká Anne Tingelstad Wøien

-Almmuhus-