-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASATVurdet guhkit ovdal go ožžot vuosttaš máná

Vurdet guhkit ovdal go ožžot vuosttaš máná

-

-

Dán áiggi vurdet nissonat guhkit go ovdal vuosttaš máná oažžut. 1967-logu rájes lea ahki lassánan guđain jagiin ja Oslos leat boarrásepmosat go šaddet eadnin.

Diimmá logut čájehit ahte dálá nissonolbmot leat gaskamearálaččat 29-jahkásaččat go ožžot vuosttaš máná. Dat lea guhtta jagi eanet go 50 jagi dassái.

Oslo nissonat leat boarrásepmosat go vuosttaš máná ožžot, gaskamearálaččat 31,1 jagi, čájehit Álbmotinstituhta medisiinnalaš riegádahttinregistara logut.

 

Lassánan guđain jagiin

1967-logus ledje nissonat gaskamearálaččat 23,1 jagi boarrásat go ožžo vuosttaš máná.

Dan rájes lea lohku lassánan guđain jagiin, diimmá logut čájehit ahte gaskamearálaš ahki dál lea lassánan 29:i.

Čájehuvvo ahte vuollel 25-jahkásaš nissonat eai riegádahte šat nu olu mánáid, muhto baicca ožžot vuosttaš máná easka go leat gaskkal 25- ja 34-jahkásaččat.

 

Vuosttaš máná ožžot 40-jahkásažžan

Dán áigodagas leat golmma háve eanet nissonat geat ožžot vuosttaš máná 40-jahkásažžan.

Diimmá logut čájehit ahte 2 proseantta nissoniin ledje badjel 40 jagi boarrásat go vuosttaš háve riegádahtte mána, 1967-logus ledje ges ledje 0,6 proseantta nissoniin badjel 40.

 

Nuoramusat Davvi-Trøndelágas

Davvi-Trøndelágas ožžot mánáid gaskamearálaččat go leat 26,8 jagi boarrásat. Dat leat buot nuoramusat Norggas. Finnmárkkus ja Nordlánddas ges 27,3 jagi.

Boarraseamos vuosttašháveriegádahttit leat Oslos, doppe leat gaskamearálaččat 31,1 jagi boarrásat go vuosttaš máná ožžot, čállá NTB.

-Almmuhus-