-Almmuhus-
OĐĐASATÁvžžuhit ássiid máksit

Ávžžuhit ássiid máksit

-

-

Guovdageainnu suohkan ávžžuha sin ássiid máksit suohkandivada ja opmodatvearu mánnosaččat.

Golggotmánu álggii suohkan sáddet mánnosaččat suohkandivadiid ássiide, čakčamánu 2019 rájes ja ovddasguvlui. Suohkana ruovttusiiddus boahtá ovdan ahte rievdadus boahtá buohkaide geat leat dáhtton oažžut rehkega mánnosaččat. 

Go sirde ođđa digitála ortnegiidda, lea čađahuvvon čorgenbargu mii mielddisbuktá ahte muhtin kundarat dađibahábut leat ožžot máksingáibádusaid mat leat golbma jagi boarrásat. Suohkan čállá jus oaivvildat ahte gáibádus man oaččut lea mákson, de fertet váldit suohkaniin oktavuođa ja duođaštit máksima. Jus it leat máksán, de fertet máksit gáibádusa. Sii ávžžuhit ahte válddát oktavuođa suohkaniin ja dáhtut oažžut mánnosaš rehkega suohkandivadiid ja opmodatvearu ovddas, dien láhkai it dárbbaš oažžut stuorebuš rehkega 3 geardde jagis.

-Almmuhus-