-Almmuhus-
OĐĐASAT– Sámi mánáid dilli mánáidsuodjalusa hálddus ii leat dohkálaš

– Sámi mánáid dilli mánáidsuodjalusa hálddus ii leat dohkálaš

-

-

Árja oaivvilda ahte ferte ráhkaduvvot kultuvrralaš doarjjaplána mii gáhttešii sámi mánáid.

Sámi mánáid dilli ja riektesihkkarvuohta lea váilevaš go šaddet mánáidsuodjalusa háldui.

Árja bellodat lea fuolastuvvan go sámi mánát gártet dáčča ruovttuide.

 – Sámi mánát masset oktavuođa bearrašii ja sohkii, giella ja kultuvra maid duvdašuvvo eret. Mánáide lea stuorra noađđi go sin sámi identitehta rieviduvvo, lohká Árjja Inger Eline Eriksen.

 

Rihkku mánáidkonvenšuvnna

Bellodat oaivvilda ahte sihke Norgga lágat ja mánáidkonvenšuvdna rihkkojuvvojit sámi mánáidsuodjalusáššiin, čállá Árja preassadieđáhusas.

 – Lea dieđusge eiseválddiid ovddasvástádus. Árja oaivvilda ahte Sámediggi ferte bidjat návccaid vai ráhkaduvvošii kultuvrralaš doarjjaplána mii gáhttešii sámi mánáid vuoigatvuođaid doalahit oktavuođa sámi bearrašii, servodahkii ja kultuvrii jus mánáidsuodjalus fárreha sin eará guovlluide, lohká Árjja bellodaga ja Sámedikki bajásšaddan,- fuolahus- ja oahppolávdegotti Hartvig Hansen.

 

Geatnegahtášii mánáidsuodjalusa

Australias lea ráhkaduvvon doarjjaplána «Cultural support plan for an Aboriginal or Torres Strait Islander child» mii gáhtte álgoálbmotmánáid rivttiid.

Sullasaš plána galggašedje Norgga eiseválddit ráhkadišgoahtit farggamusat.

 – Dákkár plána livččii geatnegahttit mánáidsuodjalusa fállat sámi mánáide sámi bálvalusa, oaivvilda Hansen.

-Almmuhus-