-Almmuhus-
OĐĐASATSámediggi ja Sámi allaskuvla áigot fárrolaga ovddidit sámi mánáidgárdepedagogihka

Sámediggi ja Sámi allaskuvla áigot fárrolaga ovddidit sámi mánáidgárdepedagogihka

-

-

Sámediggi ja Sámi allaskuvla leat dahkan šiehtadusa ovttasbargat sámi mánáidgárdesámáiduhttimiin.

Ovttasbargu lea Sámedikki prošeavtta SáMOS – Sámi mánát ođđa searvelanjain ja Sámi allaskuvlla gaskka.

Prošeavtta ulbmiliid ektui galgá sámi filosofiija leat vuođđun sámi mánáidgárddiid sisdollui, gos earret eará sámi árvvut, luonddufilosofiija, giella, kultuvra, jođiheapmi ja árbedieđut guddet pedagogalaš barggu ja sisdoalu.

 

– Mánáidgárdi lea deaŧalaš

Sámediggi ja Sámi allaskuvla galget šiehtadusa vuođul ovttas ovddidit sámi mánaidgárddiid gelbbolašvuođa, earret eará čielggadit dutkandárbbuid ja ovttasbargat rekrutteremis, seminára lágidemiin ja rámmaplána doibmiibidjamiin prošeavtta vuođul.

– Mánáidgárdi lea deaŧalaš sámi institušuvdna, ja ovttas Sámi allaskuvllain galgat Sámedikki bealis vástidit daidda dárbbuide mat leat dálá sámi mánáidgárddiin. Sámi mánát leat min boahtteáigi, dan dihte lea deaŧalaš ahte Sámediggi vuoruha ja doarju ovdánahttinbargguid ja oahpahusa sámi árvvuid vuođul, dadjá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen preassadieđáhusas.

 

– Deaŧálaš nannet oahpahusaid ja dutkamiid

Sámi allaskuvla rektor Gunvor Guttorm lohká Sámi allaskuvlii deaŧalažžan nannet oahpahusaid ja dutkamiid sámi servodatdiliid, máhtuid ja árvvuid ektui.

– Dákkár oktasašbargu ovttas Sámedikkiin loktii vejolašvuođaid ja addá liigegeahčastaga ja lahkoneami min mánáidgárdeoahpahussii ja dutkamii, dadjá Sámi allaskuvlla rektor Gunvor Guttorm.

 

Šiehtadusa sisdoallu

Šiehtadus lea dahkkon ođđajagemánu 1. beaivvi 2019 rájes juovlamánu 31. beaivvi 2022 rádjái.

Šiehtadusa sisdoallu:

– Gelbbolašvuođalokten.

– Čalmmustahttit resursadárbbuid ja bargat sámi mánáidgárddiid gelbbolašvuođaloktemiin.

– Ovddidit dutkama.

– Initieret vejolašvuođaid lasi dutkamiidda mat ovddidit sámi mánáidgárddiid dutkandárbbuid.

– Ovddidit sámi mánáidgárdeoahpaheaddjeoahpu.

– Fievrredit prošeavtta rávvagiid ja bohtosiid boahtteáiggi sámi mánáidgárdefálaldagaide buorrin.

– Seminára- ja konferánsalágideapmi.

– Veahkkálaga lágidit konferánssaid ja semináraid nu guhkás go lea vejolaš.

-Almmuhus-