-Almmuhus-
OĐĐASATPolitiijat ballet doarrun­videot ráhka­duvvojit «likesaid» dihtii

Politiijat ballet doarrun­videot ráhka­duvvojit «likesaid» dihtii

-

-

Politiijat ballet ahte doarrunvideot ráhkaduvvojit vai ožžot fuomášumi.

Kripos oaidná videoid leavvama váttisvuohtan. Sii leat ovttas sosiála mediaiguin dego Facebook ja Snapchat sihkkon geavaheddjiid mat juhket doarrunvideoid.

Kripos ja Politijadirektoráhtas eai dieđe galle doarruma filbmejuvvojit ja juhkkojuvvojit. Dat cuigejit ahte sáhttá leat ráŋggáštusvuloš.

– Nuorain lea lassánan dárbu oažžut fuomášumi. Juohkit doarrunvideoid sáhttá maid geavahuvvot oažžut gudnejahttima, dadjá Eirik Anders Sæther Møre ja Romsdal politiijadistrivttas.

-Almmuhus-