-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASATNRK massá njoazes-tv sierralobiid

NRK massá njoazes-tv sierralobiid

Journalista

-

-

Finnmárkku Fylkkamánni lea geassán ruovttoluotta buot sierralobiid vuodjit skohteriin goasii miehtá Fálesnuori, guovlu gosa «Giđđajohtin – minuhttas minuhttii» dál leat johtime.

– Fylkkamánni lea gidden guovllu mohtorjohtolága vuođul Riehpponvuonas lulás Jiepmaluovtta guvlui Fálesnuori suohkanis, muitala Fylkkamánni ossodatjođiheaddji Christer Michalsen NRK Sápmái.

 

Orohat dáhtton geassit sierralobiid

Leage justte giđđajohtin mii dagaha váttisvuođaid «Giđđajohtin – minuhtas minuhttii», go lea orohat 22 Fiettar bivdán Fylkkamánni giddet skohtermáđijaid 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13 ja 16 Fálesnuori suohkanis danne go lea ollu muohta ja heajos ealát olles guovllus ja mohtorjohtolat vuorjá guotteha dál go lea heajos guohtun.

Fylkamánni čállá mearrádusas ahte orohat lea šaddan árabut johtit geasseorohahkii go dábálaš danne go dálveeatnamiin ja johtolagain lea issoras heajos guohtundilalašvuohta.

NRK Sámi direktevra ii leat heađásnuvvan vaikko leat sierralobit gesson ruovttoluotta.

In bala ahte buvttadeapmi bissehuvvo. Mii leat fárus bohcco eavttuid vuođul, ja dat leage ulbmil olles buvttademiin, lohká Solbakk NRK Sápmái ja muitala iežaset formálalaččat ohcat liikká beassat vuodjit diein guovlluin.

-Almmuhus-