-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT Nanne­jit mánáid digitála eallima

Nanne­jit mánáid digitála eallima

-

-

Sámediggi ásahan ovttasbarggu bargat nannet mánáid digitála eallima.

Gaskavahkku lei Oslos alladássečoahkkin gos fáddán lei oadjebas digitála árgabeaivi mánáide ja nuoraide. Dasa searvvai Sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen, gii vuolláičálii oktasaš julggaštusa eanet oadjebas digitála árgabeaivvi birra mánáide ja nuoraide.

Son lohká leat dárbbu nannet sámi mánáid dili:

– Lea čájehuvvon ahte leat stuora hástalusat mánáid árgabeaivvi digitála dilis. Girjás-duopmu bovttii vaššicealkámušaid, áitagiid ja rasismma sápmelaččaid vuostá feara makkár sosiála mediain. Ii leat dohkálaš ahte sámi mánát ja nuorat galget vásihit diekkáriid sosiála mediain, muitala Mikkelsen.

Lágat hástalit

Iešguđet sosiála mediat nu go Facebook ja Instagram leat máilmmiviidosaččat. Dan atná Mikkelsen hástalussan.

– Dat lea dieđusge hástalussan go galgá reguleret lága bokte, ja de leat internationála aktevrrat maidda guoská eará láhka, dadjá Mikkelsen.

Mánát galget ieža searvat

Mánáidáittardeaddji lea álggahan barggu dan oktavuođas mii dahkko ordnet guhkilmas ja oktiiheivehuvvon áŋgiruššama oččodit oadjebasabut digitála árgabeaivvi mánáide ja nuoraide.

Sámedikkis lea dál mihttun ásahit mánáidforuma nannet sámi mánáid dili sosiála median. Mikkelsen muitala ahte Mánáidáittardeaddji bivddii juohke oassálasttii buktit doaimmaid maid sáhttet bidjat johtui.

– Okta doaibma maid Sámediggi áigu čađahit lea ásahit sámi mánáidforuma man oktavuođas mánát bovdejuvvojit bargobádjái digitála árgabeaivvi ja givssideami birra vai besset ieža bargat áššiin, muitala Mikkelsen gii lea duhtavaš go besset Sámedikkis čalmmustahttit fáttá.

– Dat lea dehálaš ságastit mánáiguin dien digitála eallima birra, ja de lea dárbu ásahit doaimmaid heivehuvvon dasa. Dat digitála árgabeaivi guoská buot sosiála mediaide ja gulahallamii mii ovdamearkka dihte spillain lea.

Ráhkkaneami duohken

Mikkelsen lohká ahte mihttu livčče álggahit barggu dán jagi, muhto dan eai leat vel plánen.

– Dat gáibida eanet ráhkkaneami ja barggu. Sávvamis šaddá dán jagi. Mii fertet oažžut eará instánssaid mielde, ja ságastallat nu go skuvllaiguin, dadjá Mikkel Eskil Mikkelsen.

– Mis ii leat Sámedikkis makkárge arena gos digaštallat ja ságastallat mánáiguin ja nuoraiguin. Mii fertet ságastallat singuin, eat ge dušše sin birra, go bargat fáttáin mas sis lea ollu eanet máhttu ja vásáhus. Earenoamážit go mii bargat sin digitála árgabeaivvi ektui, árgabeaivvi ektui mas rávis olbmuide ii leat buorre fuobmát mainna sii rahčet. Sámediggái lea dehálaš bargat dan ovdii ahte buot mánát ja nuorat vásihit oadjebasvuođa buot arenain gos sii leat, sihke fysalaččat dahje digitálalaččat.  

-Almmuhus-