-Almmuhus-
-Almmuhus-
VÁLDDE OKTAVUOĐANá beasat Ávvira e-aviisii, Mu siidui

Ná beasat Ávvira e-aviisii, Mu siidui

-

-

(Norsk tekst lengere ned i teksten)

Ná beasat Ávvira e-aviisii, Mu siidui 

Mii almmuhit ođđa e-aviissa. Dát leat oažžumis buot abonneanttaide, leaččat dal komplett- dahje digitálakunddar. eAviissa sáhtát lohkat iežat dihtormašiinnas, lohkanbreahtas dahje mobiillas.

Dál it sáhte šat geavahit iežat boares geavaheaddjenama ja beassansáni. Jus leat min abonneanta ja mii leat registreren du beassansáni, de sáddet mii ođđa beassansáni du e-boastačujuhussii. Dat lea mašiidnaráhkaduvvon beassansátni, muitte rievdadit beassansáni.
Jus leat abonneanta, it ge leat ožžon e-boastta mas lea geavaheaddjenamma ja beassansátni de sádde midjiide e-boastta dahje riŋge 934 40 700.

Logge Mu siidui dás.

Bagadus movt logget sisa, rievdadit beassansáni ja geavahit Mu siiddu. Deaddil dákko.

Dáppe gávnnat min eAviissa. 
Don geavahat seamma geavaheaddjenama ja beassansáni go eAviisii.

NORSK

Slik får du tilgang til Avvirs e-avis, Min side

Vi lanserer ny e-avis. Denne er tilgjengelig for alle abonnenter, om du er komplett- eller digitalkunde. eAvisa kan du lese på din datamaskinen, lesebrettet eller mobilen.

Du kan ikke lenger bruke det gamle brukernavnet og passordet. Er du abonnent hos oss og vi har registret ditt passord vil du få tilsendt nytt passord til din mailadresse. Dette er et maskinlagd passord, husk å bytte passord.

Hvis du er abonnent og ikke har fått mail med brukernavn og passord, ta kontakt med oss på mail eller telefon 934 40 700.

Logg inn på Min side her.

Bruksanvisning på innlogging, bytting av passord og bruk av min side. Klikk her.

Her finner du vår eAvis. Du bruker samme brukernavn og passord som til eAvisa.

-Almmuhus-