-Almmuhus-
OĐĐASATIsket beroš­tumi arkiiva­ohppui

Isket beroš­tumi arkiiva­ohppui

-

-

Dál lea Norgga Riikaarkiiva bidjan johtui barggu mas galget iskat lea go beroštupmi ásahit sierra Sámi arkiivaoahpu.

Suoma Sámearkiivva, Norgga Sámi arkiivva ja Ruoŧa Riikaarkiivva ovttasbargu, Davviriikkaid universitehta bokte, lea lokten gažaldaga ahte lea go dárbu olbmuide geain lea oahppu arkiiva- ja diehtojuohkindieđalašvuohta ja seammás sámi kultuvra- ja álgoálbmotperspektiiva.

Dan oktavuođas lea ge Norgga riikaarkiiva almmuhan márkanguorahallama mas sáhttet vástidit skovis gažaldagaid dan birra. Mihttu sis lea dakko bokte gávnnahit gávdnojit go aktevrrat mat sáhttet leat mielde hukset gelbbolašvuođa dan fáttás.

Mihttu lea ahte dan golmma riikka ovttasbargu galgá buktit vejolašvuođa ásahit gáiddusoahpahusa sámi arkiiva- ja diehtojuohkindieđalašvuođas.

Dan čállá Norgga Riikaarkiivva ráđđeaddi, Marius Bj. Hofstad, preassadieđáhusas.

-Almmuhus-