-Almmuhus-
OĐĐASAT– Mánáin galgá leat riekti beassat sámegiel mánáidgárdái

– Mánáin galgá leat riekti beassat sámegiel mánáidgárdái

-

-

Finnmárkku gurutbellodat lea riikkačoahkkimis ožžon dohkkehuvvot ahte buot mánáin galgá riekti leat sámegielat mánáidgárddiin.

– Mii oaidnit váttisvuođa ovdamearkka dihte Álttás gos sámi mánát šaddet leat dárogielat mánáidgárddiin go suohkan ii vuorut ásahit sámegielat mánáidgárddiid. Dan áigut mii vuoruhit ovddemussii, ja gurutbellodaga prográmmas namuhuvvo ahte sámegiela galgá leat riekti oažžut. Dat lea lávki rievttes guvlui, muitala Trine Noodt.

 

Guorahallat maid ruovdemáđi huksema

Gurutbellodat áigu vuoruhit sámegiela ja kultuvrra boahtte válgaáigodaga.

Muhtin eará áššit maid gurutbellodat vuoruha lea teáhtervistti Beaivváš Sámi Našunála Teáhterii, bisuhit guollebuktingeatnegasvuođa, bataljuvdna Porsáŋgui, guorahallat ruovdemáŋi Roavvenjárgga ja Girkonjárgga gaskkas ja ođđa rádjestašuvnna Storskogii.

-Almmuhus-