-Almmuhus-
-Almmuhus-
VALÁŠTALLAN Krogh lea fas ruovttoluotta čuoiganláhttus lašmohallanbottu maŋŋel

Krogh lea fas ruovttoluotta čuoiganláhttus lašmohallanbottu maŋŋel

-

-

Finn-Hågen Krogh ii leat vuos nu buori vuoimmis go lei leamaš.

Ovddit čuoiganáigodaga manai hejot Finn-Hågen Kroghain. Maŋŋel Olympiagilvvuid Pyeongchang, Krogh lea váldán bottu hárjehallamis, ja dadjá NRK:i dan leat sivvan go dál lea heajos vuoimmis.

Čuoiganriikkajoavku lea dán vahkku čoahkkanan Sognevárrái áigodaga vuosttaš riikajoavkučoakkálmassii. Ja Krogh muitala NRK:i ahte lea leamašan lossat.

 

Fas čuoiganláhtus

Son muitala maid ahte ferte measta vuođus fas álgit riikajoavkkučoakkálmasas.

Viidáseappot muitala ahte lea juo goalmmát beaivvi čoakkalmasas ollen váibat, ja sávvá ahte lea buoret vuoimmis boahtte čoakkalmassii.

Finn-Hågen Krogh lea atnán lášmmohallanbottu vuoiŋŋastit sielu ja rupmaša.

- Advertisement -
-Almmuhus-